Rudabányai Rendőrőrs


3733 Rudabánya, Ady E. út 6.

48/353-150; 03-31/54-46; 54-69