Közigazgatási bírság

2008. május 1-től a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel:

a) a megengedett legnagyobb sebességre,

b) a vasúti átjárón való áthaladásra,

c) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,

d) a gyorsforgalmi út leálló sávjának, leállóöblének igénybevételére,

e) a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra,

f) a természet védelmére,

g) a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra, vonatkozó előírások betartásra kerüljenek.

Amennyiben az egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval, illetve a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

A 2018. 01. 01. után indult és megismételt bírságolással kapcsolatos eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kell lefolytatni.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 2021. január 1-jével történő hatálybalépése kapcsán szükséges általánosságban elmondható, hogy hatálya a közigazgatási szankcióra terjed ki, mely jogkövetkezményt közigazgatási szabályszegés (jogszabálysértés) miatt, az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során, a felelőssé tehető természetes/ jogi személlyel szemben érdemi döntésben állapít meg a közigazgatási hatóság.

Ugyanakkor a Kkt. 21. § (1) bekezdésben felsorolt, az ún objektív felelősség alapját képező jogsértések miatt:

  • nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés és
  • nem kell bejegyezni azon közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazott szankciót a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.

Az a)-g) pontok szerinti bírságolással kapcsolatos első fokú eljárás lefolytatására:

  1. a Vas megyei rendőrfőkapitány Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye, valamint Budapest,
  2. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád és Pest megye

területén elkövetett jogsértések esetében rendelkezik illetékességgel.

A másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány rendelkezik hatáskörrel.

 

Az eljáró hatóságok elérhetősége:

 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Közigazgatási Hatósági Szolgálat

9700 Szombathely, Söptei út 85., Pf. 53.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

Közigazgatási Hatósági Szolgálat

4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Közigazgatási Hatósági Osztály

1437 Budapest, Pf. 325.

 

Telefonos tájékoztatást illetékesség szerint a +36-94/515-230 (Szombathely) és a +36-45/526-000 (Vásárosnamény) hívószámon elérhető híváskezelő programmal és hangbemondásos menüvel működő CallCenter végzi, melyen keresztül lehetősége van az ügyfélnek jelezni az iratbetekintési igényét, továbbá a CallCenter munkatársa szóban tájékoztatást nyújt az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről, illetve arról, hogy az iratokat, a lakcíme vagy székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon mely időpontban tekintheti meg.

Az internetes webhely: címe: https://ugyintezes.police.hu/hu/informaciok

Fizetési információk/Payment information