Hajdú-Bihar MRFK

 

TÁJÉKOZTATÓ

Szupergyors Internet Projekttel kapcsolatosan

 

 

 

  1. Tulajdonosi/vagyonkezelési hozzájárulás megadására vonatkozó eljárások.

 

 

Ügyintézésre illetékes szerv:

 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság

4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 20.

adószám: 15720175-2-51

törzsszám: 720179

statisztikai számjel: 15720175-8424-312-09

rövidített elnevezés: Hajdú-Bihar MRFK

képviseli:         dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

                        rendőrségi főtanácsos

                        címzetes egyetemi docens

                        megyei rendőrfőkapitány

 

 

A beérkezett kérelmek egyedileg kerülnek feldolgozásra, a műszaki véleményezéseket, a vagyonkezelési hozzájárulás elkészítését követően a döntést jóváhagyó személy:

 

Döntésre jogosult személy:

 

dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos

címzetes egyetemi docens

megyei rendőrfőkapitány

 

 

Ingatlangazdálkodási feladatokkal megbízott ügyintéző:

 

Műszaki Osztály:        Arnóth Ágota (tel: 32/21-82; e-mail: arnotha@hajdu.police.hu)

                                   Miskolczi Nóra Judit (tel: 32/21-55; e-mail: miskolcziNJ@hajdu.police.hu)

 

 

 

  1. Az eljárás során alkalmazott díjazásra vonatkozó elvek:

 

A helyreállítás költségei minden esetben a kérelmezőt terhelik.

Minden, az eljárás során felmerülő díj egyedi elbírálás során kerül megállapításra.

 

 

 

 

  1. A kérelem benyújtásának helye, módja, tartalmi, formai elemei:

 

A kérelmeket papír alapon, postai úton kérjük eljuttatni címünkre:

 

dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos

címzetes egyetemi docens

megyei rendőrfőkapitány

 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság

4002 Debrecen, Pf. 35

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Szupergyors Internet Projekttel kapcsolatos iratok”

 

 

 

  1. A kérelem során benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok listája:

 

A kérelemhez csatolni kell:  műszaki tervdokumentáció

                                             helyszínrajz

                                             tulajdoni lap

                                             érintett informatikai szolgáltatók nyilatkozatai

                                             kitöltött pályázati nyilatkozatok, formanyomtatvány (mellékelve)

 

 

 

  1. A döntésre, ügyintézésre illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:

 

 

Vagyonkezelési hozzájárulás elkészítése:

 

Igazgatási Osztály:     dr. Bendik Tamás (tel: 32/23-78; e-mail: bendikt@hajdu.police.hu)

                                   dr. Kovács Margit c. r. alez. (tel: 32/23-21; e-mail: kovacsma@hajdu.police.hu)

 

Tervek Műszaki véleményezése:

 

Műszaki Osztály:        Szalacsi József r. alez. (tel: 32/20-08; e-mail: szalacsij@hajdu.police.hu)

                                   Szőllősi László (tel: 32/20-07; e-mail: szollosiL@hajdu.police.hu)

Informatikai Osztály: Honvári Csaba c. r. alez. (tel: 32/27-22; e-mail: honvarics@hajdu.police.hu)

                                   Zs. Nagy Csaba c. r. alez. (tel: 32/20-38; e-mail: zsnagycs@hajdu.police.hu)

 

Döntésre jogosult személy:

 

dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos

címzetes egyetemi docens

megyei rendőrfőkapitány

 

vagy, akadályoztatása esetén a mindenkori szervezeti helyettese.