Adatvédelmi nyilvántartás

Sárospatak Rendőrkapitányság

3950 Sárospatak, Rákóczi út 33/a.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05100-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05100-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05100-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05100-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05100-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05100-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05100-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05100-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05100-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05100-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05100-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05100-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05100-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05100-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05100-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05100-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 05100/156/5/2020. AV 2020-02-21 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05100-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05100-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05100-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05100-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05100-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05100-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05100-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05100-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05100-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05100-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05100-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05100-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05100-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05100-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05100-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05100-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05100-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05100-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05100-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05100-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05100-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05100-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05100-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05100-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 05100-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05100-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05100-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05100-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05100-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05100-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05100-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05100-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05100-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05100-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05100-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05100-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05100-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05100-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05100-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05100-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05100-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05100-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 05100-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 05100-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 05100-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05100-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05100-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05100-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05100-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05100-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05100-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 05100-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 05100-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05100-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05100-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 05100-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05100-156/1/2021. AV 2021-12-31 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05100-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05100-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05100-156/127/2018. AV 2018-08-09 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05100-156/128/2018. AV 2018-08-09 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05100/156/1/2020. AV. 2020-02-21 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05100-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05100-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05100-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05100-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05100-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05100-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05100-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05100-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05100-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05100-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05100-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05100-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05100-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 05100-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 05100-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 05100-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 05100-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 05100-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05100-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05100-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05100-156/3/2021. AV 2021-12-31 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05100-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 05100-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05100-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05100-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05100-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 05100-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 05100-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 05100-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 05100-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05100-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 05100-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05100-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05100-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 05100-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 05100-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 05100-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05100-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 05100-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 05100-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05100-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05100-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05100-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05100-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05100-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 05100-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05100-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05100-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05100-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 05100-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05100-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05100-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05100-156/126/2018. AV 2018-08-09 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05100/156/2/2020. AV. 2020-02-21 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05100/156/3/2020. AV. 2020-02-21 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 05100/156/4/2020. AV. 2020-02-21 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05100-156/2/2021. AV 2021-12-31 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05100-156/4/2021. AV 2021-12-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05100-156/5/2021. AV 2021-12-31 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05100-156/6/2021. AV 2021-12-31 Összes