Adatvédelmi nyilvántartás

XVII. kerületi Rendőrkapitányság

1173 Budapest, Ferihegyi út 79.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01170/156/1/2019.AV 2019-01-29 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01170-156-81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01170-156-82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 01170-156-83/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01170-156-84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01170-156-85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01170-156-86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01170-156-87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01170-156-88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01170-156-89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 01170-156-90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 01170-156-91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 01170-156-92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01170-156-93/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01170-156-94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01170-156-95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01170-156/3/2019. AV 2019-08-22 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01170-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01170-156/3/2021.AV 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01170-156/10/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01170-156-1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01170-156-2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01170-156-3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01170-156-4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01170-156-5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01170-156-6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01170-156-7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01170-156-8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01170-156-9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01170-156-10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01170-156-11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01170-156/1/2020. AV 2020-01-23 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01170-156-12/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01170-156-13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01170-156-14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01170-156-15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01170-156-16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01170-156-17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01170-156-18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01170-156-19/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01170-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01170-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01170-156/4/2022.AV 2022-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 01170-156-20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01170-156-21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01170-156-22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01170-156-23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01170-156-24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01170-156-25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01170-156-26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01170-156-27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01170-156-28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01170-156-29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01170-156-30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01170-156-31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01170-156-32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01170-156-33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01170-156-34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01170-156-35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01170-156-36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01170-156-37/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01170-156-38/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01170-156-39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01170-156/7/2020.AV 2020-10-06 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01170-156-40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01170-156-41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01170-156/1/2022.AV 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 01170-156-42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 01170-156-43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 01170-156-44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01170-156-45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01170-156-46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01170-156-47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01170-156-48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01170-156-49/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01170-156-50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01170-156-51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01170-156-52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01170-156/1/2021.AV 2021-03-12 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01170-156-53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01170-156-54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01170-156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01170-156-55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01170-156-56/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01170-156-57/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01170-156-58/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01170-156-59/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01170-156-60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01170-156-61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01170-156-62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01170-156-63/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01170-156-64/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01170-156-65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01170-156-66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01170-156-67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01170-156-68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01170-156-69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 01170-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 01170-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 01170-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01170-156/9/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01170-156/10/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01170-156-73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01170-156-74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01170-156-75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 01170-156-76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01170-156-77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01170-156-78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 01170-156-79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01170-156-80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01170-156/2/2019. AV 2019-08-22 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01170-156/2/2022.AV 2022-05-12 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01170-156/3/2022.AV 2022-05-12 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01170-156/4/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01170-156/5/2020.AV 2020-05-20 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 01170-156/6/2020.AV 2020-05-20 Összes