VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat

2015. 02. 04., sze - 08:31

Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi úthálózaton, országos főúthálózaton, városi és egyéb úthálózaton)

Projekt azonosító: KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008, KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017, KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0018, KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0001

Indítás: 2012

Zárás: 2015

Kedvezményezett: Belügyminisztérium – Országos Rendőr-főkapitányság – Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, konzorciumi formában

Európai Uniós támogatás összege: 14,5 Mrd Ft

Projekt státusza: lezárt

Projekt rövid leírása:

A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című, VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat elnevezésűprojektet konzorciumi formában a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) közösen valósítja meg. A projekt Támogatási Szerződései 2012. október 5-én kerültek aláírásra az 1424/2012 (X.4.) Kormányhatározat alapján, mely hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból, a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg a VÉDA rendszer kialakítása.

 

A projekt a hatályos magyarországi és Európai Uniós programokkal harmonizál, hiszen a közlekedésbiztonsági cselekvési programok utólagos értékelése rámutatott arra, hogy a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése – különösen, ha az ellenőrzés gyakori és széles körben felhívják rá a figyelmet – kulcsfontosságú a közúti halálesetek és sérülések számának csökkentése terén.

 

Az Európai Unió többek között azt a célt tűzte ki, hogy – 2010-hez képest – a közúti közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma 2020-ig csökkenjen a felére, 2050-ig a nullához közelítsen. Magyarország közlekedéspolitikai programja harmonizál az uniós célokkal.

 

A fejlesztés keretében a Rendőrség egy új, Európában is egyedülálló preventív Intelligens Közlekedési Rendszer kiépítését tervezi. A Rendőrségnek tovább kell növelnie lehetőségeit a közúti forgalom biztonságosabbá tétele, a szabálykövető magatartás ellenőrzése és fenntartása, a közlekedési szabályok nagyobb fokú betartatása tekintetében. Ennek egyik infrastrukturális feltétele az elmúlt években már eredményesen alkalmazott modern, automata rendszerek, eljárások és berendezések nagy számban történő bevezetése és továbbfejlesztése, új szolgáltatási szintre emelése.

 

Milyen elemekből áll a fejlesztés?

  • 160 db olyan  Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont (továbbiakban: KKEP) beszerzése, amely változtatható helyű.
  • Az ország különböző pontjain – a gyorsforgalmi és főútvonal-hálózaton – összesen 365 forgalmi sávot figyelő fix telepítésű KKEP kiépítése.
  • A fix és a változtatható helyű eszközök adatait feldolgozó és rendszerező informatikai rendszer (Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer, KAFIR) kialakítása.
  • A rendőrségnél és/vagy társzervezeteinél működő ügyfeldolgozó szakrendszerek fejlesztése.
  • A kapcsolódó szakrendszerekből szolgáltató alrendszerek, pl. a járműre és az üzembentartóra vonatkozó adatokat szolgáltató járműnyilvántartás fejlesztése.
  • A rendszer egyes elemeit, a különböző adatbázisokat és intézkedő szerveket összekapcsoló adatkommunikációs hálózat kiépítése.
  • A rendőrség részére 958 db intelligens, GPS-alapú helyazonosításra alkalmas kézi adatrögzítő és információs eszköz biztosítása.
  • A külföldi jogsértőkkel szembeni hatékonyabb fellépést szolgáló 26 db személygépkocsi beszerzése.

 


Kapcsolódó oldalak