Közrendvédelmi szakterület

Ügycsoport: Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Ügytípus: A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés

Hatályosság kezdete Letöltés
2018-05-25