Határátlépéssel kapcsolatos információk

Határátlépéssel kapcsolatos általános információk 

 

Magyarország területére Ausztria, Szlovénia, Szlovákia és Horvátország irányából ellenőrzés nélkül lehet beutazni, illetve ezen országok területére ellenőrzés nélkül lehet Magyarországról kilépni. Ezeken az államhatár szakaszokon a határ bárhol és bármikor átléphető, azonban figyelni kell arra, hogy a KRESZ vagy a magántulajdon sérelme nélkül tegyük ezt (pl. kizárólag kerékpároknak használható útra ne hajtsunk be gépjárművel, illetve magánterületen keresztül ne lépjük át a határt). Úgyszintén a schengeni térség országaiból érkező illetve oda induló repülőjáratok utasai nem esnek útlevél ellenőrzés alá, de ez esetben is a gépbe való beszállás előtt utasbiztonsági ellenőrzés mindenki számára kötelező.

Ukrajna, Románia és Szerbia irányából beutazni, illetve Magyarországról kiutazni is ezen országokba csak a kijelölt határátkelőhelyen a nyitvatartási időben lehet.  A határátkelőhelyek területére történő belépésre és tartózkodásra vonatkozó speciális szabályok a határátkelőhelyek rendjében kerülnek rögzítésre, melyek kivonatos formában a határátkelőhelyek területén kifüggesztve megtalálhatóak. A határforgalom-ellenőrzés főszabályként az érkezés sorrendjében történik és díjmentes.

A határforgalom-ellenőrzés a határátkelőhelyeken végzett olyan ellenőrzés, amelynek célja annak megállapítása, hogy az átlépésre jelentkező személyek, beleértve az azok birtokában lévő közlekedési eszközöket és tárgyakat, beléptethetőek-e Magyarország (schengeni tagállamok) területére, illetve elhagyhatják-e azt.

 

Határátlépéssel kapcsolatos információk magyar állampolgárok számára

 

Az érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal történő utazás lehetőségét biztosító országokkal kapcsolatos információk a https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas/utazasi-tanacsok-orszagonkent oldalon találhatóak meg.

 

A problémamentes külföldre utazás érdekében javasoljuk a külföldre utazók számára elsősorban az útlevél, továbbá az új típusú, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány használatát.

 

Magyarország által, a nem magyar állampolgárok részére kiállított személyazonosító igazolvánnyal nem lehet külföldre utazni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényes, kártya formátumú gépjárművezetői engedély nem minősül úti okmánynak, így azzal még a belső határokon sem lehet átutazni.

 

A kiskorúak utazásához az érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány mellett a gondviselő  hivatalos (legalább két tanúval ellátott) írásbeli hozzájárulása ajánlott, amennyiben ő nincs a kiskorúval, tehát a kiskorú egyedül vagy más felnőtt kíséretében utazik.

 

Amennyiben Ön a magyar állampolgárságon kívül más ország állampolgárságával is rendelkezik, a határon annak megfelelően kerül sor az ellenőrzésére, amilyen be-és kiutazásra jogosító okmánnyal hitelesen igazolja magát.

 

Határátlépéssel kapcsolatos információk az Egyesült Királyság állampolgárai részére:

 

Az Egyesült Királyság állampolgárai és családtagjai tartózkodási jogát szabályozó 2020. évi CXLI törvény alapján az Egyesült Királyság állampolgárai és családtagjai, akik 2020. december 31-e előtt érkeztek és tartózkodtak huzamosabb ideig Magyarországon az uniós tagság folytán megszerzett jogaikat 2021. január 01-jét követően is megtarthatják. Ezen személyek kedvezményezetti státuszt igényelhetnek és kaphatnak, amelynek feltételeiről az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (oif.gov.hu) kaphatnak tájékoztatást.

 

Az Egyesült Királyság azon állampolgáraira és a szabad mozgás jogával nem rendelkező családtagjaira, akik nem jogosultak a kedvezményezetti státuszra 2021. január 01-ei hatállyal azok a szabályok érvényesek, amelyek megtalálhatók a „Nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárai” részben az alábbi linken:

 http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

 

Az Egyesült Királyság állampolgárai Magyarország területére vízummentesen utazhatnak be.

 

Nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárai

 

Amennyiben Ön nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára kötelező a határátkelőhelyen az „ALL PASSPORT” sávban várakoznia az ellenőrzésre és minden esetben alapos ellenőrzésen kell átesnie. Szükség esetén az útlevélkezelő Önt további tények tisztázása érdekében, a sorból kiszólítva elkülönített helyre kísértetheti. Erről Ön írásos tájékoztatást kap.

 

A határforgalom-ellenőrzés során az ellenőrzést végző jogosult az utas beutazási feltételeinek ellenőrzésén túl a gépjármű megszemlélésére, a gépjármű csomag-, motor- és utasterének, valamint jogszerű használatának az ellenőrzésére is. 

 

A beutazás olyan útlevél birtokában lehetséges, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a schengeni térségből való tervezett kiutazás időpontját és 10 évnél nem régebben állítottak ki.

 

Amennyiben Ön olyan ország állampolgára, amely vízumkötelezettség alá esik, akkor az útlevél mellett rendelkeznie kell érvényes vízummal is. Az útlevélhez nem kötelező a vízum abban az esetben, ha Ön érvényes, a schengeni térség valamely állama által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

A vízum egy ígérvény, amelynek birtoklása Magyarország (schengeni tagállamok) területére történő beutazásnak csak az egyik előfeltétele. Minden egye belépésre jelentkezésnél a határforgalom-ellenőrzést végző hatóság tisztviselői ellenőrzik azt, hogy továbbra is fennállnak-e a vízumkiadás feltételei, amelyet Önnek az útlevélkezelő kérésére kell igazolnia.

 

A beutazás célja különböző dokumentumokkal (például: szállásigazolás, meghívólevél, meghívó konferenciára, illetve egyéb rendezvényre, stb.) igazolható, amelyeknek szintén leellenőrizhetőeknek kell lenniük. Ezeket célszerű magunknál tartani. Beutazáskor a célországba megfelelő anyagi fedezettel kell rendelkezni, amelynek mértéke tagállamonként változó lehet. Az anyagi fedezet összegéről felvilágosítás kérhető az ellenőrzést végző tisztviselőtől. Az anyagi fedezet leginkább készpénzzel, bank- és hitelkártyával, meghívó levéllel vagy utazási csekkel igazolható.

 

FIGYELEM! Az anyagi fedezet meglétét Önnek csak fel kell mutatni, annak átadására Ön  nem kötelezhető és az ellenőrzést végző azokat nem veheti el. Ha ilyen jelenséget tapasztal, az érintett rendőr jelvényszámának és nevének közlésével tegyen haladéktalanul bejelentést a határátkelőhely parancsnokánál vagy bármely rendőri szervnél.

 

A fentieken túl Önt és a birtokában lévő okmányokat és gépjárművet az útlevélkezelő mindenkor köteles a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott magyar és uniós nyilvántartásokban ellenőrizni. Amennyiben az Ön be-és kilépésének akadálya nincs, az útlevélkezelő minden egyes be-, illetve kilépésnél köteles az Ön útlevelébe be-, illetve kiléptető bélyegzőt elhelyezni. Amennyiben az Ön beutazását a feltételek hiánya miatt megtagadják, erről Önnek megfelelő nyomtatványt kell kapnia, amelyen meg kell jelölni azt az okot, amiért nem utazhat be.

 

Az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárai

 

Amennyiben Ön Az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára, Ön a határátkelőhelyen mind az „EU, EEC, Svájc”, mind az „ALL PASSPORT” sávot használhatja. Célszerűségi szempontból javasoljuk az EU sáv használatát, mivel az „all passport” sávot használó nem uniós polgárok ellenőrzése alaposabb és hosszabb ideig tart.              

Ön személyazonosító igazolvánnyal utazhat Magyarországra és a címben megnevezett  országokba Magyarországról. A címben fel nem sorolt országokba Magyarországról csak akkor utazhat ki személyazonosító igazolvánnyal, ha az Ön országától ezt az érintett ország elfogadja. Erről mindig győződjön meg az utazás előtt.

Ön be- és kiutazáskor ellenőrzésre kötelezett. Az ellenőrzés a személyazonosságának és állampolgárságának, valamint a határátlépésre jogosító útiokmányának eredetiségének, illetve érvényességének ellenőrzésére terjed ki. Emellett útiokmánya nemzeti és nemzetközi adatbázisokban is lekérdezésre kerül, továbbá a SIS, valamint más releváns európai uniós adatbázisok lekérdezésével annak ellenőrzése is megtörténik, hogy Ön nem minősül-e valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát, nemzetközi kapcsolatait, a közegészséget veszélyeztető személynek. Mindezeken túl a rendőr jogosult a gépjárművet is átvizsgálni. Önnek a beutazás anyagi fedezetét, célját nem kell igazolnia, azt nem is kérhetik Öntől.

Tájékoztatjuk, hogy csak akkor esik ezen ellenőrzési eljárás alá, ha az Önnél lévő okmányokból kétség kívül megállapítható, hogy Ön az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára. Az Ön úti okmányát be-és kilépéskor nem kell bélyegezni.

 

Az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárának olyan családtagja, aki maga nem uniós polgár

 

Amennyiben Ön együtt utazik az európai uniós polgár családtagjával, vagy azért kíván Magyarország schengeni külső határán átutazni, hogy az európai uniós családtagjaihoz csatlakozzon, akkor a határátlépéskor Ön az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárai esetében leírt ellenőrzésre kötelezett, amennyiben már rendelkezik EGT állampolgár családtagja részére kiállított tartózkodási kártyával és ezt fel tudja mutatni. Ebben az esetben útiokmányát nem bélyegezzük.

Ha Ön vízumkötelezett ország állampolgára és még nincs EGT állampolgár családtagja részére kiállított tartózkodási kártyája, csak érvényes vízum birtokában utazhat be. Ezt a külképviseleten kell beszereznie. Amennyiben Ön egyedül utazik és nem azért, hogy az itt élő uniós családtagjaihoz csatlakozzon, akkor Önt a nem uniós polgárokra vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni a határátkelőhelyen.

 

Előzetes bejelentkezés – gördülékeny határátlépés ukrán, szerb, román és horvát viszonylatban

 

Előzetes bejelentkezés – gördülékeny határátlépés ukrán, szerb és román viszonylatban

Új kezdeményezésként e-mailen vagy faxon lehet előzetes bejelentést tenni az ukrán, szerb és román  viszonylatban ki-, illetve belépésre jelentkező autóbuszok határátlépésének gördülékenysége érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Záhonyi és Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltségén, a Csongrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szeged Határrendészeti Kirendeltségén, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kelebia és Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltségén, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság BattonyaGyula és Kötegyán Határrendészeti Kirendeltségén, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Biharkeresztes és Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltségén.

 

Határátkelőhely

E-mail cím

Fax

Záhony közúti határátkelőhely

zahony_hrk@szabolcs.police.hu ugyelet.zahonyHRK@szabolcs.police.hu

+36-45-525-161

mellék 78-65

Beregsurány közúti határátkelőhely

UgyeletBeregsurany_HRK@szabolcs.police.hu 

+36-45-570-167

Röszke autópálya határátkelőhely

ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu

+36-62-541-706

Tompa közúti határátkelőhely

ugyelet.kelebiahrk@bacs.police.hu

 

+36-77-554-010

Hercegszántó közúti határátkelőhely

ugyelet.hercegszantohrk@bacs.police.hu

 

+36-79-554-030

Battonya közúti határátkelőhely

battonyahrk@bekes.police.hu

+36-68-556-070

 

Gyula közúti határátkelőhely

gyulahrk@bekes.police.hu

+36-66-562-530

 

Méhkerék közúti határátkelőhely

kotegyanhrk@bekes.police.hu

+36-66-572-620

 

Ártánd közúti határátkelőhely

biharkereszteshrk@hajdu.police.hu

+36-54-541-075

Nyírábrány közúti határátkelőhely

nyirabranyhrk@hajdu.police.hu  

+36-52-596-009

 

   

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Rendőrkézen az ékszertolvaj

Gyanúsítottként hallgattak ki a rendőrök egy magyarcsanádi férfit, aki ismerősétől elkért arany nyakláncot adott zálogházba.

 

Zsarolók rács mögött

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság nyomozói pénz átvételénél érték tetten azt a 26 éves zsarolót, aki társával bűnös módon több mint egymillió forintot csalt ki ismerősétől.

 

Legyél Te is rendőr!

Újabb két oktatási intézmény csatlakozott főkapitányságunk pályaorientációs programjához.

 

Ál-vízóraleolvasók

A budapesti rendőrök elfogtak két trükkös tolvajt, akik magukat vízóra-leolvasónak kiadva loptak idős emberektől.