Főügyintéző/revizor - KR Nemzeti Nyomozó Iroda

2022. 08. 16., k - 10:33

A Készenléti Rendőrség Parancsnoka állást hirdet a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya állományába rendvédelmi alkalmazott (főügyintéző/revizor) munkakör betöltésére. (besorolás: RIASZ/E)

 

Az álláshirdetésre a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási jogviszonyra jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a meghirdetett beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményekkel.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályán a Főosztályon folyamatban lévő büntetőeljárásokban felmerülő revizori, illetve közgazdasági, könyvviteli szakismereteket igénylő feladatok végrehajtásával a nyomozások eredményességének elősegítése.

 

A besorolási osztály, a besorolási kategória, valamint az illetmény megállapításánál a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 288/R §. 288/S §. és 288/T. §-ai, valamint a 12. melléklete szerinti rendelkezések az irányadóak.

 

A betöltendő munkakör feltétele:

 • pénzügyi-gazdasági szakterületen szerzett felsőfokú végzettség;   
 • kimagasló írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség;
 • fizikai alkalmasság;
 • pszichikai alkalmasság;
 • átlag feletti pontosság, precizitás, határozott fellépés;
 • felhasználó szintű számítógépes ismeret, /Microsoft Excel, Microsoft Word, Robotzsaru/

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés;
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

 

Az álláshirdetésre a közzététel napjától lehet jelentkezni.

A beosztás betölthető: 2022. szeptember 1-től

A kinevezés 6 hónap próbaidőt követően határozatlan időre szól.

 

Jelentkezést a beosztás betöltésig folyamatosan várjuk.

 

Munkavégzés helye: KR Nemzeti Nyomozó Iroda objektuma, 1021 Budapest, Labanc út. 57. 

Munkaidőrend: vezényléses

Ruhanorma: polgári

 

Jelentkezési dokumentumok:

A jelentkezésnek tartalmaznia kell az álláshirdetésre jelentkező részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét a jelentkezés indokait feltüntetve, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát; jelenlegi munkahelyét és munkakörét; esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését; hozzájáruló nyilatkozatát a személyi anyagába történő betekintéshez, személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve) és elérhetőségeit.

 

A jelentkezés benyújtható:

 • személyesen (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat II/B. épület 2. emelet);
 • postai úton a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (Készenléti Rendőrség, Humánigazgatási Szolgálat, 1903 Budapest, Pf. 314.),
 • e-mail-en kgbefo.nni@nni.police.hu elektronikus levelezési címre.

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Kiss István Zoltán c. r. alezredes, mb. osztályvezető (BM: 17-720, +36-20-427-3954), és Buschné Péter Krisztina r. alezredes, alosztályvezető (BM: 17-426, +36-70-502-4044) ad - hivatali munkaidőben - a fenti telefonszámokon.

 

A jelentkezőt a szakmai vezető a személyes meghallgatást követően írásban, vagy telefonon értesíti a döntésről legkésőbb a jelentkezés beadására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül. A beérkezett érvényes jelentkezéseket a kijelölt szakmai bizottság javaslata alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója bírálja el.

Kapcsolódó oldalak