Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Létavértes

4281 Létavértes, Baross u. 9.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09100-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09100-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09100-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 09100-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09100-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09100-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09100-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09100-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09100-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09100-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09100-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09100/156/1/2020.AV. 2020-01-08 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 09100-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09100-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09100-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09100-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09100-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09100-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09100-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09100-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09100-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09100-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09100-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09100/2/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09100/156/6/2021.AV. 2022-05-03 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
INTERPOL FIND 09100-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09100-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 09100-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09100-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09100-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09100-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09100-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09100-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09100-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09100-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09100-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09100-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09100-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 09100-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09100-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09100-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 09100-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09100-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 09100-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 09100-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 09100-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 09100-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 09100-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 09100-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 09100-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 09100-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 09100-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 09100-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 09100-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 09100-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 09100/156/2/2020.AV. 2020-06-10 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 09100/156/3/2020.AV. 2020-06-10 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 09100/156/4/2020.AV. 2020-06-10 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
09100/156/1/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 09100-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09100-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09100-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09100-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09100/156/1/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 09100-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 09100-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09100-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09100-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 09100-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 09100-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 09100-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 09100-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09100-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 09100-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09100-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 09100-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 09100-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09100-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09100/156/1/2020. AV 2020-01-08 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09100-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 09100-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09100-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 09100-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09100-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09100-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09100-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09100-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09100-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 09100-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 09100-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 09100-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 09100-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09100-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 09100/156/1/2019.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09100-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09100/156/3/2021.A.V. 2021-03-12 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09100/156/4/2021.AV. 2021-08-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09100/156/5/2021.A.V. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 09100/156/6/2020. AV. 2020-11-16 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
09100/156/7/2020.AV. 2020-11-16 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 09100/156/6/2020. AV: 2020-11-16 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
09100/156/7/2020.AV. 2020-11-16 Összes