Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Szeged

6722 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. százados
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06070-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06070-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06070-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06070-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 06070-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06070-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06070-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06070-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06070-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06070-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06070-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06070-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06070-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06070-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06070-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06070-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06070-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 06070-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06070-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06070-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06070-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06070-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06070-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06070-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06070-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06070-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 06070-156/15/2020.AV 2020-11-03 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 06070-156/16/2020.AV 2020-11-03 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 06070-156/7/2022.AV Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 06070-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06070-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06070-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06070-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 06070-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06070-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06070-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06070-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06070-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06070-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06070-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06070-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 06070-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06070-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06070-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 06070-156/6/2022.AV Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 06070-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 06070-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 06070-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 06070-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 06070-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 06070-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 06070-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 06070-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 06070-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 06070-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 06070-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 06070-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 06070-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 06070-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 06070-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 06070-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 06070-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 06070-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 06070-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 06070-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 06070-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 06070-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 06070-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 06070-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 06070-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 06070-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 06070-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 06070-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 06070-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 06070-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 06070-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés Automatic Border Control (a továbbiakban: ABC kapu) alkalmazásával 06070-156/1/2020.AV 2020-03-19 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 06070-156/9/2020.AV 2020-06-22 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 06070-156/10/2020.AV 2020-06-22 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 06070-156/11/2020.AV 2020-06-22 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
06070-156/3/2022.AV Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 06070-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06070-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06070-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 06070-156/1/2021.AV 2021-04-01 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 06070-156/2/2020.AV 2020-03-19 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 06070-156/12/2020.AV 2020-06-22 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 06070-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06070-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06070-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06070-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06070-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06070-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06070-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06070-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06070-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06070-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06070-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06070-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06070-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06070-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06070-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 06070-156/2/2021.AV 2021-04-01 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 06070-156/4/2021.AV Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06070-156/6/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06070-156/7/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 06070-156/8/2020.AV 2020-05-19 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 06070-156/13/2020.AV 2020-07-07 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 06070-156/17/2020.AV 2020-11-30 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
06070-156/18/2020.AV 2020-11-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 06070-156/4/2022.AV Összes
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 06070-156/5/2022.AV Összes