Adatvédelmi nyilvántartás

Miskolc Rendőrkapitányság

3525 Miskolc, Fábián kapu 4.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 05010-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05010-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05010-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 05010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05010-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 05010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05010-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 05010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05010-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 05010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05010-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05010-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 05010-156/8/2020. AV 2020-04-30 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 05010-156/14/2021. AV. 2021-03-12 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05010-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05010-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 05010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 05010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 05010-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 05010-156/7/2020. AV 2020-04-30 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 05010-156/13/2020. AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 05010-156/14/2020. AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05010-156/5/2021. AV. 2021-03-11 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 05010-156/6/2021. AV. 2021-03-11 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 05010-156/7/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05060-156/3/2022. AV 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05010-156/5/2022. AV 2022-04-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 05010-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 05010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05010-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05010-156/9/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05010-156/10/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Előállítás, elfogás 05010-156/11/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Igazoltatás 05010-156/12/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05010-156/13/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05010-156/6/2020. AV 2020-04-30 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05010-156/3/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05010-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05010-156/2/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 05010-156/1/2021. AV. 2021-03-10 Összes
Szabálysértési jogsegély 05010-156/2/2021. AV. 2021-03-10 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 05010-156/3/2021. AV. 2021-03-10 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05010-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05010-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 05010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 05010-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05010-156/4/2021. AV. 2021-03-11 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05010-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 05010-156/15/2020. AV 2020-10-22 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05010-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05010-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05010-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05010-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05010-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05010-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05010-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05010-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05010-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05010-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05010-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05010-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 05010-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 05010-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 05010-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 05010-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 05010-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05010-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05010-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05010-156/12/2020. AV 2020-09-08 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05010-156/16/2020. AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05010-156/17/2020. AV 2020-10-22 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 05010-156/18/2020. AV 2020-10-22 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 0501-156/72/2018. AV 2021-03-11 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05010-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 05010-156/2/2019. AV 2019-08-14 2021-03-12 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05010-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05010-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05010-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 05010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 05010-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 05010-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 05010-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05010-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05010-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05010-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 05010-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05010-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05010-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 05010-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 05010-156/9/2020. AV 2020-04-30 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 05010-156/10/2020. AV 2020-04-30 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05010-156/1/2019. AV 2019-01-29 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05010-156/3/2019. AV 2019-08-14 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05010-156/8/2021. AV. 2021-03-11 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05010-156/96/2018. AV 2021-03-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05010-156/16/2021. AV. 2021-11-17 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05010-156/15/2021. AV. 2021-09-01 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05010-156/2/2020. AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05010-156/11/2020. AV 2020-05-12 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05010-156/1/2020. AV 2020-03-24 2020-11-13 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
05010/156/19/2020. AV 2020-11-13 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 05010/156/20/2020. AV 2020-11-13 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
05010-156/4/2022. AV. 2022-03-29 Összes