Adatvédelmi nyilvántartás

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
dr. Elek-Belus Fruzsina
r. százados
adatvedelem@nebek.police.hu
+36(1)443-5596 BM: 33-170

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 29018-156/01/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 29018-156/02/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 29018-156/03/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 29018-156/04/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 29018-156/05/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 29018-156/06/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 29018-156/07/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 29018-156/08/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 29018-156/09/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 29018-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrattasék, összekötőtisztek nyilvántartása 29018-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 29018-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 29018-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 29018-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 29018-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 29018-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 29018-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 29018-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 29018-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 29018-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 29018-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 29018-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 29018-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 29018-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 29018-156/5/2019.AV 2019-08-08 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 29018-156-2/2020.AV 2020-08-18 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 29016/156/7/2020 2020-10-27 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 29018-156/4/2022.AV 2022-04-19 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 29018-156/3/2022.AV 2022-04-19 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 29018-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29018-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29018-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29018-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29018-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 29018-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 29018-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 29018-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 29018-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 29018-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 29018-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 29018-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29018-156-4/2020.AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29018-156-5/2020.AV 2020-10-22 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 29018-156-53-1/2018.AV 2020-10-22 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 29018/156-3/2019.AV 2018-08-16 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása körözött dolgok nyilvántartása 29018/156-1/2019.AV 2018-09-06 Összes
Körözött személyek nyilvántartása körözött személyek nyilvántartása 29018/156-2/2019.AV 2018-09-08 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 29018-156-3/2020.AV 2020-10-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 29018-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 29018-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 29018-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 29018-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 29018-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 29018-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 29018-156/7/2021Av 2021-12-01 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 29018-156-5/2021.AV. 2021-12-01 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 29018-156/8/2021.AV. 2021-12-01 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 29018-156/9/2021.AV. 2021-12-01 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 29018-156/43-1/2018.AV 2021-12-01 Összes
Adományok nyilvántartása 29018-156/45-1/2018.AV 2021-12-01 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 29018-156/44-1/2018.AV 2021-12-01 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 29018-156/42-1/2018.AV 2021-12-01 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 29018-156/6/2022.AV 2022-05-05 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 29018-156/5/2022.AV 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 29018-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 29018-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 29018-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 29018-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 29018-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 29018-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 29018-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 29018-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 29018-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 29018-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 29018-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 29018-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 29018-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 29018-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 29018-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 29018-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 29018-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 29018-156/4/2019.AV 2019-08-08 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 29018/156/7/2019AV 2019-10-21 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 29018-156-2/2021.AV 2021-03-22 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 29018/156-4/2021.AV 2021-11-15 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 29018-156/1/2022.av 2022-01-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 29018-156-1/2021.AV 2021-03-22 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 29018-156/2/2022.AV 2022-04-19 Összes