Adatvédelmi nyilvántartás

Oroszlány Rendőrkapitányság

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/a.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11040-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 11040-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11040-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11040-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11040-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11040-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11040-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11040-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11040-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11040-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11040-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 11040-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11040-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11040-156/1/2020.AV 2020-01-13 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 11040-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 11040-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11040-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11040-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11040-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11040-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 11040-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 11040-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11040-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11040-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 11040-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11040-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11040/156-88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11040/156-3/2022.AV 2022-06-08 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11040/156-2/2022.AV 2022-06-08 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11040/156-1/2022.AV 2022-06-08 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11040-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 11040-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 11040-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 11040-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11040-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 11040-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11040-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11040-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11040-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11040-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11040-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11040-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11040-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11040-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 11040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 11040-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 11040-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11040-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 11040-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 11040-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11040/156-56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 11040-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11040-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11040-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 11040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 11040-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11040-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11040-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 11040/156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 11040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 11040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 11040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 11040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 11040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 11040/156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 11040-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 11040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 11040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 11040-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 11040-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 11040-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11040-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11040/156-5/2020.AV 2020-06-09 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 11040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 11040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 11040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 11040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 11040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11040-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 11040-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 11040-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 11040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 11040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 11040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 11040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 11040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 11040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 11040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 11040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 11040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 11040-156/48/2018.AN 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11040-156/3/2020.AV 2020-05-08 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11040-156/2/2020.AV 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11040/156-4/2020.AV 2020-05-14 Összes