Vízumkiadás az átkelőhelyeken

A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) VI. fejezetében szabályozott száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet Magyarország közúti, légi, valamint vízi határátkelőhelyén (a továbbiakban együtt: határátkelőhely) a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.

A határátkelőhelyen csak rendkívül indokolt esetben, írásos kérelemre lehet vízumot kiadni.

A vízumkérő lapot az átkelőhelyen lehet kérni és kitölteni.

A határátkelőhelyen vízumot csak olyan vízumkötelezett ország állampolgára kérhet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
- rendelkezik érvényes, a határátlépésére jogosító útlevéllel;
- igazolja a tervezett tartózkodásának a célját és körülményeit (miért kéri a vízumot, hol fog tartózkodni, lakni);
- rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel (Magyarország tekintetében 10.000 Ft/nap) a tartózkodás időtartamára és a visszautazásához;
- nem jelent veszélyt a közrendre és közbiztonságra;
- nem áll beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt.

Az igénylőnek igazolnia kell azt, hogy nem volt lehetősége a vízum felvételére a külképviseleten (pl: temetésre érkezik és a temetés időpontjáról kapott tájékoztatás és a temetés között nem állt elég idő rendelkezésre a vízum beszerzésére, vagy hozzátartozója balesetet szenvedett és szükséges az azonnali beutazása, stb.) A külső határon kiadott vízum legfeljebb 15 napos tartózkodásra állítható ki. Átutazás esetén az engedélyezett tartózkodás hosszának meg kell egyeznie az átutazáshoz szükséges időtartammal.

A határátkelőhelyen van lehetőség úgynevezett korlátozott területi érvényességű vízum kiadására is - például csak Magyarország területén lehet a vízummal tartózkodni -, ha a kérelmező nem teljesíti teljes körűen a beutazáshoz szükséges feltételeket, esetleg a vízumkiadásával szemben egy másik tagállam kifogást emelt, illetve olyan sürgős esetben, amikor a tagállami egyeztetésre idő hiányában nem kerülhet sor.

A határátkelőhelyen előterjesztett száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul - elektronikus úton - döntésre felterjeszteni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához (továbbiakban Igazgatóság).

Az Igazgatóság a kérelemről a kézhezvételt követően azonnal, de legkésőbb három órán belül határoz, és döntését - a Rendőrség útján - közli a kérelmezővel.

A kérelemnek helyt adó döntés esetén a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumot a Rendőrség helyezi bele a kérelmező úti okmányába.

Ha a vízumkiadás feltételei nem állnak fenn, a határátkelőhelyen előterjesztett vízumkérelmet a Vízumkódex VI. melléklete szerinti határozattal kell elutasítani, amely tartalmazza az elutasítás indokát, valamint a jogorvoslati lehetőségeket.

A határátkelőhelyen előterjesztett száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést a döntés közlését követő három napon belül a határátkelőhelyen, az Igazgatóságnál, vagy a Főigazgatóságnál lehet előterjeszteni. A határátkelőhelyen előterjesztett fellebbezést a Rendőrség haladéktalanul felterjeszti a Főigazgatóságnak.
A Főigazgatóság a fellebbezést soron kívül felterjeszti a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak.

A Főigazgatóság a fellebbezéssel kapcsolatos döntését öt napon belül hozza meg.

A kiadott vízumot a Rendőrség a határátkelőhelyen megsemmisítheti, ha az ellenőrzés során felfedi, hogy a vízumot csalárd módon szerezték, vagyis a vízumkiadás feltételei már annak kiadása időpontjában sem teljesültek.

A kiadott vízumot a Rendőrség a határátkelőhelyen visszavonhatja, ha az ellenőrzés során felfedi, hogy a vízumkiadás feltételei már nem állnak fenn.

A vízum visszavonását, illetve megsemmisítését a Rendőrség a Vízumkódex VI. melléklete szerinti határozattal közli az érintett vízumbirtokossal.  A vízum visszavonása, megsemmisítése esetén a vízum bírtokosának beléptetését megtagadják, így nem léphet be a schengeni területre.

A vízum visszavonásával, illetve megsemmisítésével szemben fellebbezést lehet benyújtani annak közlésétől számított három napon belül. A fellebbezést a döntést hozó határrendészeti kirendeltség/rendőrkapitányság felettes szerve – az illetékes megyei rendőr-főkapitányság – vezetőjének, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság döntése esetén az országos rendőr-főkapitánynak címezve a határátkelőhelyen, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon lehet benyújtani. A fellebbezést a megyei rendőr-főkapitányság, illetve az országos rendőr-főkapitány nyolc napon belül bírálja el. Ha a fellebbezésnek a másodfokú szerv helyt ad, akkor új vízumot kell kiállítani.  

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Közlemény

A rendőrség garázdaság gyanúja miatt folytat eljárást a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazás kapcsán.

 

A törvény elől nem lehet elbújni

Több napig bujkált a rendőrök elől Gyöngyösorosziban az a két betörő, akik napokkal korábban egy raktárépületből szerszámokat lovasítottak meg.

 

Strandolás közben jött a hívás

A telefonos csalók nem állnak le a nyári szünetben sem. Folyamatosan próbálnak hozzáférni a gyanútlan emberek bankszámláihoz Zalában is. Sajnos még mindig nagyon sokszor járnak sikerrel!

 

Nyúlcipőt húzott, de hiába

Több lopást is elkövetett a közelmúltban egy 23 éves kecskeméti férfi, aki ugyan megpróbált elfutni a rendőrök elől, de hamar utolérték. Az ellopott értékeket megtalálták a nyomozók és visszaadták a tulajdonosoknak.

 

Keressük Érsek Sándort

Az Ózdi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 54 éves férfi eltünése ügyében.