Baleset-megelőzés

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 1992. november 24-én jött létre, az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács (OKBT) megszűnését követően. A Kormány külön kormányhatározattal rendelkezett a balesetek megelőzésére szolgáló területi és országos közlekedésbiztonsági tevékenység folytatásáról, amelynek irányításával a rendőrség közlekedésrendészeti szakterületét bízta meg. Az ORFK-OBB a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közlekedési, baleset-megelőzési, és ezzel összefüggő propaganda és kommunikációs tevékenység ellátásában vállal aktív részvételt. Az ORFK-OBB a közlekedésbiztonsági kérdésekben tanácsadó, javaslattevő és véleményező, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely koordinálja a rendőrség baleset-megelőzéssel összefüggő feladatait. A szervezet elnöke az országos rendőrfőkapitány, társelnöke a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. Az elnökség munkáját Koordinációs Testület segíti. A Koordinációs Testület tagjai a közlekedésbiztonság javításában érdekelt állami és társadalmi szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek. Az ORFK-OBB mellett megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottságok alakultak, melyek a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok székhelyein működnek. Területi szinten tehát 20, emellett helyi szinten mintegy 150 bizottság végzi a baleset-megelőzési tevékenységet.

gyerekek

Az ORFK-OBB a rendelkezésére álló eszközeivel segíti a közlekedésbiztonsági oktatási, nevelési tevékenység gyakorlati megvalósítását, az ezzel kapcsolatos feladatok országos végrehajtását, a baleset-megelőzési propaganda tartalmának és irányának meghatározását. A közlekedőknek a rendőri baleset-megelőzési intézkedések gyakorlatára vonatkozó véleményére, javaslataira, észrevételeire reagálva, ezeket továbbítva elősegíti az állampolgári érdekeknek megfelelő rendőri és egyéb közlekedési tevékenységek azonosítását és állást foglal a tervezett intézkedések bevezetését megelőzően. Országos szintű közlekedésbiztonsági versenyeit, rendezvénysorozatait rendszerint jelentős érdeklődés fogadja. Sajátos eszközeivel célirányosan segíti az egyes közlekedői csoportok (pl. kerékpárosok, motorkerékpárosok) közlekedésbiztonságát, vagy például a gyermekek, iskoláskorúak biztonságos közlekedésre való nevelését. Aktuális kampányüzenetei megjelennek a rádióban, televízióban, internetes honlapokon, nem utolsó sorban pedig az utak mentén is jól látható óriásplakátokon.

gyerekek 2

 


Kapcsolódó oldalak