Készenléti Rendőrség

A Magyar Rendőrség állandó csapaterejének bázisa, amelynek rendszeresített létszáma – a 3000 fős létszámbővítést követően – a budapesti és vidéki alegységeikkel együtt 8993 fő. A szervezet parancsnoka a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, aki irányítója és vezetője a nyolc igazgatóságnak, valamint a hat főosztály jogállású szervezeti elemnek.

kr1

A legnagyobb létszámmal – közel 4000 fővel – a két határrendészeti igazgatóság rendelkezik: a Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatósághoz két főosztály, összesen hét bevetési osztálya (két budapesti Mélységi Ellenőrzési Osztály, továbbá Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Szombathely, Győr), míg a Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatósághoz két főosztály négy-négy bevetési osztálya (Szegeden és Kiskunhalason két-két osztály, valamint Miskolc, Nyírbátor, Debrecen, Orosháza) tartozik.

Az állomány a magyar-szerb, a magyar-román és a magyar-horvát viszonylatokban végrehajtja az államhatár őrzését, amelynek elsődleges célja az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozása, az illegálisan Magyarország államhatárát átlépni szándékozó személyek államhatáron kívül tartása, az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és szükség szerint megszakítása. A határvadász bevetési osztályok és a mélységi ellenőrzési osztály állománya a határőrizeti feladatokon túlmenően végrehajtja a megyei rendőr-főkapitányságok közterületi járőrszolgálatának megerősítését, részt vesz a rendezvények biztosításában, valamint végrehajtja az ország területén jelentkező csapatszolgálati feladatokat.

A rendőrség speciális közrendvédelmi, csapatszolgálati egységeként a Rendészeti Igazgatóság állománya a területi rendőri szervek igényei alapján rendszeresen részt vesz sport- és kulturális, valamint a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosításában, előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő, illetve a védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában. A főváros közbiztonsági helyzetének, valamint a közterületek rendjének fenntartása, a közterületi erőszakos bűncselekmények, a gépjármű-lopások és feltörések megelőzése érdekében a főváros bűnügyileg frekventált kerületeiben – a Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítő erőigényének megfelelően – bevetési csoportok teljesítenek szolgálatot. Az igazgatósághoz három bevetési főosztály (nyolc bevetési osztály) és a szolgálat szervezéséért, koordinálásáért felelős osztály tartozik. Az állomány segítséget nyújt az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben, valamint személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatokat is ellát.

A speciális szervezeti elemeket a Különleges Szolgálatok Igazgatósága alatt találhatjuk. Ide tartozik a Rendőrség helikopteres egysége, a Légirendészeti Szolgálat, a belföldi futárszolgálati feladatokat országos hatáskörrel ellátó Állami Futárszolgálat, illetve a Bevetési Főosztály III., amely magába foglalja a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztályt, a Szállító Osztályt, a Kiképzési és Módszertani Osztályt, valamint Bevetést Támogató Osztályt.

kr3

A Bevetési Főosztály III. felelős a Készenléti Rendőrség állományának képzéséért, továbbképzéséért, a rendőri csapattevékenységre történő felkészítésért, valamint végzi a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok fegyveres biztosítását. Ellátja a Készenléti Rendőrség teljes személyi állományát érintő szállítási feladatokat, szervezi a Készenléti Rendőrség sportéletét, sportversenyeit. A lovas és kutyás szolgálat ellátásával támogatja a területi és helyi szervek közterületi szolgálatát, továbbá az állami rendezvényeken díszelgési feladatokat ellátó Nemzeti Lovas Díszegység dandárját a főosztály Lovas Alosztály állománya biztosítja. A főosztály mindemellett ellátja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérését, súlyos bűncselekményt elkövető személyek elfogását, továbbá más, büntetőeljárást támogató feladatokat végez.

kr2

 

Az igazgatóság ellátja a Készenléti Rendőrség, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ informatikai és híradó támogatási feladatait.

 A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság  2012. július 1-től látja el korábban a Köztársasági Őrezred feladatrendszerébe tartozó szakmai feladatokat.

Az igazgatóság feladata a hatáskörébe tartozó védett személyek állandó, korlátozott és ideiglenes személyvédelme, a gépjármű-szolgáltatásban részesülők szállítása, a hazánkba érkező külföldi védett személyek védelme, valamint a védett személyek részvételével megtartott rendezvények helyszíneinek biztosítása. Az igazgatóság feladata továbbá az egyes kijelölt objektumok őrzés-védelme, a be- és  kiléptetéssel kapcsolatos feladatok, valamint a rendőrségi hatáskörű tűzszerészeti feladatok ellátása, a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálása, illetve a KR fogdájában elhelyezett fogvatartottak jog-és szakszerű őrzése. Ide tartozik a Tanúvédelmi Szolgálat is, ami különleges óvintézkedések bevezetésével nyújt védelmet a büntetőeljárásban részt vevő, fenyegetett helyzetben lévő azon személyek részére, akiknek biztonsága más módon már nem garantálható.

kr4

Ugyancsak 2012. évben integrálódott a szervezetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda, amely a Készenléti Rendőrség parancsnokának közvetlen irányítása alá tartozó, országos illetékességű, igazgatóság jogállású, bűnügyi feladatokat ellátó szervezeti egység. A Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi munkájának három kulcsterülete a szervezett bűnözéshez, a szervezett bűnözői körökhöz erősen kapcsolódó bűncselekmények, a nemzetközi vonatkozású, határon átnyúló kapcsolatokra épülő bűncselekmények és az olyan alapvetően gazdasági jellegű bűncselekmények, melyeknél mind a kimagasló kárérték, mind pedig a szervezett bűnözés egyszerre jelenik meg.

A szubjektív biztonságérzetet befolyásoló bűncselekmények közül a Nemzeti Nyomozó Iroda profiljába vágó, nemzetközi, szervezett jellegű elkövetés különösen a kiberbűnözés, a kábítószer-bűnözés, az embercsempészés, az emberkereskedelem, illetve a pénz- és bankkártya hamisítás területén fordul elő. Feladata továbbá a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése, illetve kizárólagos hatáskörrel végzi a büntetőeljárási törvényben meghatározott vagyon-visszaszerzési eljárásokat.

A Készenléti Rendőrség gazdasági feladatainak végrehajtásáról két igazgatóság gondoskodik. A Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság a Készenléti Rendőrség és az ellátási körébe tartozó szervezeti elemek műszaki, üzemeltetési, élelmezési, gondnoksági, gépjármű üzemeltetési és munkavédelmi feladatait látja el. Országos hatáskörrel végzi az Országos Rendőr-főkapitányság ingatlan beruházásainak kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatait, végrehajtja a Rendőrség kezelésében lévő  fegyverzeti és a joghatással bíró mérőeszközök,  továbbá a szolgálati kisgéphajók javítását, karbantartását, közreműködik a Rendőrség személyi állományának egyenruházati termékekkel történő ellátásában is.

kr5

A Költségvetési Igazgatóság hajtja végre a Készenléti Rendőrség, valamint az általános rendészeti feladatok ellátására létrejött, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljes körű gazdasági ellátását. A lakhatási támogatásokkal kapcsolatos feladatokat országos hatáskörrel látja el, továbbá beszerzési-, közbeszerzési eljárásokat bonyolít le, európai támogatásokból megvalósuló projekteket hajt végre, valamint raktározási feladatokat lát el. Az igazgatósághoz tartozik a Rendőrséget és a rendőri munkát népszerűsítő Rendőrmúzeum is.

Közvetlen parancsnoki alárendeltségbe tartozik a Hivatal, a Humánigazgatási Szolgálat – alárendeltségében a személyügyi feladatok ellátásán túl az Egészségügyi és a Pszichológiai Osztály, valamint a Készenléti Rendőrség Zenekara –, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat, valamint az Ellenőrzési Szolgálat is. Ugyancsak ide tartozik a Köztársasági Elnöki Őrség, amely a köztársasági elnök és családja teljeskörű személyvédelmét és a Sándor-palota létesítményvédelmét látja el, valamint a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály, amely a hatáskörébe utalt, ismeretlen tettes által elkövetett, kiemelt élet- és vagyon (gépjármű) elleni bűncselekmények felderítését végzi.

A feladatok teljesítésének elvárt színvonalát és eredményességét a készenléti rendőrök kiváló szakmai hozzáértése, törvényes, szakszerű, következetes és kiszámítható munkája szavatolja.


Kapcsolódó oldalak