Adatvédelmi nyilvántartás

Budapesti Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése BRFK 01000-156/2/2019.AV 2019-03-18 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok BRFK 01000-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése BRFK 01000-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés BRFK 01000-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés BRFK objektumai 01000-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás BRFK 01000-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény BRFK 01000-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése BRFK 01000-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről BRFK 01000-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása BRFK 01000-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása BRFK 01000-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja BRFK 01000-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése BRFK 01000-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése A BRFK objektumaiban 01000-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes A Rendőrségi Igazgatási Központ épületében 48 db beltéri és épületen kívül 30 db kültéri kamera került elhelyezésre.
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése BRFK 01000-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása BRFK 01000-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása BRFK 01000-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése BRFK 01000-156/4/2019. AV 2019-09-03 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01000-156/6/2020. AV 2020-03-17 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01000-156/12/2020.AV 2020-10-26 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01000-156/13/2020 2020-10-26 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01000/156-2/2021.AV 2021-03-08 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 01000/156-5/2021.AV 2021-09-03 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01000-156/2/2022.AV 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01000-156/3/2022.AV 2022-04-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01000-156/4/2022.AV 2022-04-06 Összes
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01000-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 01000-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01000-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01000-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01000-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 01000-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01000-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01000-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01000-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01000-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01000-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 01000-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 01000-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 01000-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 01000-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01000-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 01000-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 01000-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01000-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01000-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása BRFK 01000-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 01000-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01000-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) BRFK 01000/156-1/2020. AV 2020-01-03 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01000-156/1/2019. AV 2019-03-18 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása BRFK 01000-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat BRFK 01000-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása BRFK 01000-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása BRFK 01000-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok BRFK 01000-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről BRFK 01000-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése BRFK 01000-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás BRFK 01000-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány BRFK 01000-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok BRFK 01000-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás BRFK 01000-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás BRFK 01000-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok BRFK 01000-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények BRFK 01000-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás BRFK 01000-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás BRFK 01000-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok BRFK 01000-156/133/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás BRFK 01000-156/134/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás BRFK 01000-156/135/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank BRFK 01000-156/136/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása BRFK 01000-156/137/2018. AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása BRFK 01000-156/138/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás BRFK 01000-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása BRFK 01000-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása BRFK 01000-156/141/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása BRFK 01000-156/142/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK 01000-156/170/2018. AV 2018-08-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01000-156/6/2019. AV 2019-09-03 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 01000-156/7/2019. AV 2019-10-07 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01000-156/5/2020. AV 2020-01-30 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 01000-156/8/2020.AV 2020-04-20 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01000/156-1/2021.AV 2021-03-08 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 01000/156-4/2021.AV 2021-08-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01000-156/7/2021.AV 2021-11-15 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások BRFK 01000-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás BRFK 01000-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása BRFK 01000-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok BRFK 01000-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása BRFK 01000-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása BRFK 01000-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése BRFK 01000-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása BRFK 01000-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása BRFK 01000-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása BRFK 01000-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása BRFK 01000-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek BRFK 01000-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál BRFK 01000-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés BRFK 01000-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás BRFK 01000-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv BRFK 01000-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása BRFK 01000-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása BRFK 01000-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) BRFK 01000-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés BRFK 01000-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása BRFK 01000-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése BRFK 01000-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01000-156/1/2022.AV 2022-02-08 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek BRFK 01000-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok BRFK 01000-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek BRFK 01000-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01000-156/5/2022.AV 2022-04-07 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása BRFK 01000-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek BRFK 01000-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás BRFK 01000-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében BRFK 01000-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében BRFK 01000-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás BRFK 01000-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély BRFK 01000-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása BRFK 01000-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély BRFK 01000-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 01000-156/6/2022.AV 2022-04-07 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési eljárás BRFK 01000-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság BRFK 01000-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély BRFK 01000-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése BRFK 01000-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek BRFK 01000-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése BRFK 01000-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés BRFK 01000-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés BRFK 01000-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés BRFK 01000-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés BRFK 01000-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése BRFK 01000-156/172/2018. AV 2018-08-01 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás BRFK 01000-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása BRFK 01000-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer BRFK 01000-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer BRFK 01000-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása BRFK 01000-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01000/156-3/2021.AV 2021-03-08 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések BRFK 01000-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása BRFK 01000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás BRFK 01000-156/146/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása BRFK 01000-156/151/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása BRFK 01000-156/153/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása BRFK 01000-156/155/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték BRFK 01000-156/150/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás BRFK 01000-156/159/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása BRFK 01000-156/148/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása BRFK 01000-156/156/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem BRFK 01000-156/157/2018. AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai BRFK 01000-156/169/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás BRFK 01000-156/145/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása BRFK 01000-156/149/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása BRFK 01000-156/152/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről BRFK 01000-156/158/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés BRFK 01000-156/166/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés BRFK 01000-156/167/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása BRFK 01000-156/147/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére BRFK 01000-156/161/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére BRFK 01000-156/162/2018. AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) BRFK 01000-156/163/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer BRFK 01000-156/164/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés BRFK 01000-156/165/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND BRFK 01000-156/168/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás BRFK 01000-156/160/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél BRFK 01000-156/171/2018. AV 2018-08-01 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 01000-156/11/2020. AV 2020-08-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01000-156/15/2020.AV 2020-10-27 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01000-156/16/2020.AV 2020-10-27 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01000-156/17/2020.AV 2020-10-27 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén BRFK 01000-156/143/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén BRFK 01000-156/144/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01000-156/2/2020. AV 2020-01-27 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01000-156/3/2020. AV 2020-01-27 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01000-156/4/2020. AV 2020-01-27 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01000/156/14/2020.AV 2020-10-27 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása BRFK 01000-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása BRFK 01000-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése BRFK 01000-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása BRFK 01000-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása BRFK 01000-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás BRFK 01000-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok BRFK 01000-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása BRFK 01000-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) BRFK 01000-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása BRFK 01000-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése BRFK 01000-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása BRFK 01000-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása BRFK 01000-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) BRFK 01000-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása BRFK 01000-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás BRFK 01000-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter BRFK 01000-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása BRFK 01000-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése BRFK 01000-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása BRFK 01000-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása BRFK 01000-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása BRFK 01000-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása BRFK 01000-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása BRFK 01000-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére BRFK 01000-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul BRFK 01000-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása BRFK 01000-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése BRFK 01000-156/5/2019. AV 2019-09-03 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 01000-156/6/2021.AV 2021-09-17 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01000-156/7/2022.AV 2022-05-05 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01000-156/8/2022.AV 2022-05-05 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01000-156/7/2020. AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01000-156/9/2020.AV 2020-05-15 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 01000-156/10/2020.AV 2020-05-15 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01000-156/18/2020.AV 2020-11-17 Összes