Tájékoztató a gyülekezési határozatokról

A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 2018. október 1-én lép hatályba. Jelentős újítása a Gytv-nek, hogy a 7. § (4), és a 15. § (1) bekezdése előírja a gyülekezési hatóság részére, hogy a 13. § (1) bekezdése és 14. §-a szerinti tiltó, valamint a 11. § (4) és 13. § (5) bekezdése alapján hozott határozatait közhírré tegye. A szervezővel történő közlésnek meg kell előznie a közhírré tételt, kivéve, ha a szervező a határozatot nem veszi át, vagy abban nem működik együtt. A közzétételre a rendőrség honlapja, a www.police.hu került meghatározásra.

Az oldal létrehozásának nem csak a jogszabályoknak történő megfelelés volt a célja, hanem a gyűlésen résztvevők minél szélesebb körben történő tájékoztatása is, hiszen a szabályok megszegése szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), 217/C. § Aki megtiltott gyűlést szervez, vagy azon való részvételre a gyülekezési jogról szóló törvény szerint felhív, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) 189. § (3a) a) pontja alapján „aki a gyülekezési hatóság által megtiltott rendezvényen megjelenik szabálysértést követ el”

A weboldalon a keresett rendezvény helyszíne és időpontja alapján lehet megtekinteni a határozatokat. A rendőrség ezen a felületen biztosítja, hogy a határozatok sorsát nyomon követhetik a gyűlésen részt venni szándékozók. A Gytv. 15. § (2) bekezdése biztosítja a határozatok közvetlen bírósági felülvizsgálatának lehetőségét, amelynek folyamatát a határozat mellett jelezzük (felülvizsgálat alatt, megváltoztatva, hatályon kívül helyezve). A keresetet a jogi képviselőnek a meghatalmazással együtt a határozat közlésétől számított három napon belül a gyülekezési hatóságnál kell előterjesztenie. A gyülekezési hatóság részére szintén három nap van a védirat elkészítésére és a bírósághoz történő továbbításra. Az elektronikus ügyintézés keretében a jogorvoslati nyilatkozatot a www.police.hu weboldalon az elektronikus ügyintézés/Közrendvédelmi szakterület/Rendezvénnyel kapcsolatos ügyintézés, bejelentés menüpont alatt feltöltött ÁNYK (RK-0102/D) űrlapon kell benyújtani, amelyhez a kitöltő programot a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html útvonalon érheti el.

A bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon belül nem peres eljárásban dönt.

A bíróság határozatának a rendelkező részét szintén tartalmazza a közhírré tett határozat linkje.

A közhírré tett határozatok a gyűlés bejelentésben meghatározott befejezési időpontját követő tizenötödik nap elteltével archiválásra kerülnek. Az archivált dokumentumok mindenki számára elérhetők.

Jogszabályok:

 

- A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény

- A belügyminiszter 26/2018. (IX. 27.) BM rendelete a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

A Kormány 173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelete a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól

 

 

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., 1903 Bp., Pf. 314/15

Telefon: (06 1) 443-5553, 33-500; fax: (06 1) 443-5527, 33-362

E-mail: rendfoig@orfk.police.hu

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Valótlanságok

A pestisracok.hu közlésével ellentétben nem egy magánszemély beadványa miatt folytat nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az M1 autópályán 2023. március 11-én történt halálos tömegszerencsétlenség ügyében.

 

6 óra mérlege

A rendőrök kicsivel több mint 1000 járművezetőt ellenőriztek 6 óra leforgása alatt, közülük 3 sofőrnél pozitív értéket mutatott a szonda.

 

Segítsen, ha felismeri!

A soproni nyomozók az állampolgárok együttműködését kérik az ismeretlen nő azonosításához.

 

40 kilométer 20 perc alatt

Budapestig szántotta az aszfaltot két szentendrei rendőrautó, közrefogva egy civil járgányt. Nem megállítani akarták, hanem biztonságosan és minél hamarabb szülőszobába juttatni a benne ülő anyukát.

 

Egy nap alatt rendőrkézen

A gyanú szerint egy férfi betört egy műterembe és egy cukrászdába Debrecenben. A helyi nyomozók 24 órán belül elfogták.