Kompetencia-fejlesztés, szakmai képzések lebonyolítása

2022. 05. 12., cs - 14:47

A projekt azonosítószáma: BBA-5.3.3/3-2017-00004

A projekt kezdete: 2018.03.01.

A projekt vége: 2022.03.31.

A projektben elnyert támogatási összeg: 36 662 085,- Ft

Támogatás mértéke: Európai Unió: 75%

Belügyminisztérium: 25%

Kedvezményezett: Készenléti Rendőrség

A projekt eredményei:

  • Elektronikusan elérhető módszertani útmutató készítése.
  • Tananyagfejlesztés
  • A tananyag és a módszertani útmutató elkészítés során együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel
  • Vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos szakmai képzések 482 fő számára, NAV, OBH, Ügyészség munkatársainak képzése
  • Mentorképzés során elsajátított tudásismeret továbbadása, kompetenciafejlesztés
  • Szakmai, OKJ-s  képzések 36 fő számára

 

A képzések felépítésekor fő szempont volt, hogy egyrészt a kötelező vagyonvisszaszerzési feladatok ellátását koordináló, megyei szinten kijelölésre került vonaltartók ki-, és továbbképzése a szükséges multidiszciplináris képességek megszerzésével történjen. Másrészről a Hivatal munkatársai részére is szükséges továbbképzés a szervezett bűnözői csoportok vagyonának feltérképezése érdekében folytatott, párhuzamos gazdasági/pénzügyi nyomozások eredményességének növelése érdekében. Mindez kifejezetten az uniós jogi normák hazai joggyakorlatba történő átültetésének eredményeképpen, valamint az ettől függetlenül bekövetkező változások megismertetését, az alkalmazási protokoll kidolgozását jelentette úgy, hogy a társszervek, valamint a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészi szervek, az eljárásokban döntést hozó bírói szervek tapasztalatai is beépítésre kerüljenek. Olyan szakember-bázis kiképzését végzi a Hivatal, akik saját egységeiknél 5-10 további kolléga tárgybeli kiképzését vállalva járulnak hozzá a hatékony vagyonfelderítő tevékenység meghonosításához; - Szakmai továbbképzések, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása: hazai továbbképzések a belföldi társhatóságok (pl. a NAV, a megyei rendőr-főkapitányságok), ügyészek, bírók számára;

Hozzáadott érték: A hazai tapasztalatok ismertetése és a nemzetközi trendek megismerése révén növekedik az érintett szervezetek (Rendőrség, ügyészségek, bíróságok) állományának tudatossága a vagyonfelderítés, vagyon-visszaszerzés vonatkozásában fennálló hazai és nemzetközi kötelezettségeinek végrehajtása terén. A vagyonfelderítés területe a jövőben is egyre bonyolultabb és komplexebb nyomozati tevékenységet igényel. A nyomozati munka során összegyűjtött tapasztalatok átadása az ezen a területen dolgozó kollégák és más hatóságok munkatársainak folyamatos továbbképzését igényli. Ennek biztosítására a Hivatal dolgozói tananyagokat dolgoztak ki, amelyeket folyamatosan aktualizálnak.

 

 


Kapcsolódó oldalak