Titkos kábítószer laboratóriumok felimerése és biztonságos kezelése

2021. 06. 25., p - 13:08

A projekt azonosítószáma: BBA-5.3.3/3-2017-00009

A projekt kezdete: 2018.04.01.


A projekt vége: 2020.12.31.


A projektben elnyert támogatási összeg: 27 814 164,- Ft
 

Támogatás mértéke: Európai Unió: 75%
 

Belügyminisztérium: 25%
 

Kedvezményezett: Készenléti Rendőrség


A projekt eredményei:

  • Elérhető irodalom és esettanulmányok alapján, valamint a nemzetközi ajánlások felhasználásával irodalmi tanulmány és előkészítő anyag készítése.
  • A projekt végrehajtásához és az abban tervezett oktatási feladatokhoz szükséges eszközök beszerzése.
  • Közös eljárásrend kidolgozása, folyamatos konzultációkkal és együttműködésben, tapasztalatcserével.
  • A kidolgozott eljárásrend tesztelése, finomhangolása.
  • Az előzetesen kiválasztott 6 fő felsőfokú szintre történő képzése Legionowoban (Lengyelország).
  • A kidolgozott eljárásrend lektorálása.
  • A kidolgozott eljárásrend alapszintű ismereteinek oktatása e-learning tananyag segítségével, 8000 fő számára.
  • A kidolgozott eljárásrend középszintű ismereteinek oktatása személyes illetve a COVID-19 világjárvány miatt életbe léptetett távolságtartási szabályokra figyelemmel a szolgálati helyeken, a kiküldött prezentációk, videók és oktatási hanganyagok felhasználásával, az alparancsnokok bevonásával, 500 fő számára.

 

Jelen projekt során kiindulópontként használtuk a magyar jogi hátteret és reagálási rendet. Szakmai oldalról a nemzetközi trendeket (elsősorban az EUROPOL által kidolgozott és a CEPOL által oktatott ajánlásokat) és hazai tapasztaltot alapul véve dolgoztunk ki olyan eljárásrendet, munkamódszert, amely droglaborok felderítését, helyszíni szemléjét és felszámolását segíti.A hazai rendszerhez való illeszkedés és a gyakorlati tapasztaltokból leszűrt, ésszerű végrehajtási metodika figyelembe vétele megtörtént.
 

A BBA-5.3.3/3-2017-00009 projekt keretében, az eljárási metodika, könyv terjedelmű változata mellett, alap és közép szinten oktatási anyagokat készítettünk.
 

Az alapszintű képzést 45 perc időtartamú, digitális tananyag formájában készítettük el. Ez a tananyag alapvető ismereteket tartalmaz az illegális kábítószerlaborok felderítése és felszámolása során adódó feladatok biztonságos végrehajtására. Az e-learning tananyag megismerését véleményünk szerint szükséges volt a teljes személyi állományra kiterjeszteni, mivel így jelentősen tudjuk csökkenteni a szaktudás hiányából adódó munkabalesetek számát. Továbbá a bűnjelek megőrzéséhez, begyűjtéséhez és mentesítéséhez is jelentősen hozzájárul az e-learning tananyag által megszerzett tudás. A tananyagot a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály által üzemeltetett honlapon elérhetővé tettünk és az elvégzéshez kreditet kapcsoltunk.
 

A képzési metodikánkat ráépülő rendszerben valósítottuk meg. A középszintű tananyag 8*45 perc időtartamú, mely személyes jellegű oktatásra épült. A COVID-19 járvány és az ahhoz kapcsolódó szabályok miatt az oktatások ütemezésén és az oktatási metodikán változtatnunk kellett. A középszintű tananyag oktatását a projekt lezárulta után is folytatni kívánjuk. A tananyagot szintén akkreditáltattuk és a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály által üzemeltetett honlapon a jelentkezést elérhetővé tettünk és az elvégzéshez kreditet kapcsoltunk. A középszintű tananyagban az alapszinten feldolgozott ismeretek bővítése történik és a biztonsági rendszabályok, valamint a munkavédelem speciális szabályai hatványozottan vannak megjelenítve.A projektben megvalósult emelt szintű képzés Legionowoban, Lengyelországban valósult meg. Kiválasztási eljárás keretében 6 fő került delegálásra a képzésre, mind olyan elhivatott, szakmailag magasan képzett kolléga volt, akik angol nyelven is képesek voltak a képzésen való részvételre. Az ott megszerzett ismeretek beépítésre kerültek az eljárásrendbe és felhasználásra kerültek az oktatási anyagok összeállításánál.

 

 


Kapcsolódó oldalak