Befejeződött a De-mine HU-HR II. projekt

2018. 07. 25., sze - 13:01

A De-mine HU-HR II. projekt előzménye a 2013 őszén befejezett pályázat humanitárius aknamentesítési tevékenységre irányult és a talaj felső 20 cm-es rétegét vizsgálták át a szakemberek.

Akkor a közel 1 km²-es területen végzett munkálatok során öt gyalogsági és egy harckocsi aknát, valamint 25 darab egyéb robbanótestet, aknavető-, páncéltörő és kézigránátokat találtak a D1 és a D417 határjelek közti szárazföldi határszakaszon. Már e projekt végrehajtása közben valószínű volt, hogy bizonyos természetvédelmi területeken mélyebb talajrétegekben is lehetnek ún. UXO-k, azaz elhagyott és fel nem robbant hadianyagok. A Horvát Aknamentesítési Központ 2014-ben ismét felkérte a főkapitányságot, hogy új közös projekt keretében folytassák a sikeres együttműködést. Máté Szabolcs r. alezredes vezetésével 7 fős projektszervezet alakult. Kalmár Ádám r. alezredes koordinálta a megvalósításhoz szükséges tevékenységeket és felelős volt a partnerekkel történő kapcsolattartásért. Popovics Dejan r. őrnagy végezte a kommunikációs feladatokat, dr. Katona-Győr Patrícia a jogi szakértői feladatokat látta el. Uti Györgyné a pénzügyi- míg dr. Szücs Gábor közbeszerzési kérdések terén járult hozzá szakértelmével a projekt eredményességéhez. Heller-Németh Csilla, majd Fülöp Adrienn az adminisztrációs feladatokat látta el.

A Dráva és a Duna között húzódó magyar szárazföldi határszakaszon megvalósult pályázat fő célja volt, hogy a korábbiaknál mélyebben, legalább 1,5 méter talajmélységben műszeresen átvizsgálja, majd megtisztítsa a kijelölt földterületet az esetlegesen visszamaradt háborús szennyeződésektől. A nem-technikai felderítést a főkapitányság által kibocsátott közbeszerzési felhívás nyertese, a Regreen Field Kft. végezte. A vállalkozás tűzszerészei elkészítették az UXO gyanús területek információs adatbázisát, mely nyilvánvalóvá tette, hogy a projekt 3,4 km² nagyságú célterületének harmadán, mintegy 1,1 km² nagyságú határterületen kell lőszermentesítést végezni. A szakemberek az UXO gyanús területet 4 poligonban jelölték ki, melyek Old, Sátorhely, Udvar és Kölked települések közigazgatási területét érintették az ideiglenes biztonsági határzáron belül.

A technikai felderítést és a mentesítést, vagyis a tényleges terepmunkát a 3 tapasztalt tűzszerészettel foglalkozó vállalkozást tömörítő „Baranya UXO 2017” konzorcium végezte. Ennek során a szennyezés gyanús területek földradarral, valamint magnetométer elven működő fémkereső eszközökkel kombinált módon kerültek átvizsgálásra. A lőszermentesítés független minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás mellett került végrehajtásra, melyet az „Aknamentesítés 2016” konzorcium biztosított. A munkálatok egy darab 8 cm-es magyar repeszgránátot, három darab 8 cm-es, a második világháborúból visszamaradt aknavető gránátot, két géppuskalövedéket, egy Kalasnyikov karabély tárat, egy gyalogsági lőszert, egy lőszerhüvelyt és egy szovjet gyújtószerkezetet, valamint 1.431 kg fémszemetet hoztak a felszínre.

A sikeres projekt zárókonferenciájára 2018. május 25-én Villányban került sor, melyen a rendőrség részéről köszöntőt mondott dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes. A több mint 60 fős konferenciát az elismerés szavaival Dakos József r. dandártábornok zárta.


Kapcsolódó oldalak