Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között

2016. 11. 30., sze - 12:57

Az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 nagy horderejű projekt, amely alapján 7,5 millió eurót használhatnak fel a partnerek a projekt megvalósítására.

Az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között” projekt keretében Beregsurány – Luzhanka közúti határátkelőhely fejlesztése, a Záhonyi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely létesítése, a tiszabecsi határátkelőhely útlevélkezelő-fülkéinek cseréje, ideiglenes vízi átkelőhely kialakítása Vylokon, képzések és műszaki eszközök beszerzése valósul meg az ukrán és magyar felek végrehajtásával. A támogatási szerződés 2013. december 6-án megkötésre került.

 

Az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 nagy horderejű projekt, amely alapján 7,5 millió eurót használhatnak fel a partnerek a projekt megvalósítására. A projektben az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: ORFK), mint Vezető Partner, másik öt partner a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata, Ukrajna Állami Vámszolgálata, és Ukrajna Állami Vámszolgálatának Csap-i Vámszolgálata (továbbiakban: Csap-i Vámszolgálat) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság.

 

A projekt keretében tervezett 8 projektelem:

 

  1. Beregsurány-Luzhanka közúti határátkelőhely fejlesztése – végrehajtók: Ukrajna Állami Vámszolgálata, Csap-i Vámszolgálat, Szabolcs MRFK és Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
  2. Műszaki eszköz- és bútorbeszerzés – végrehajtók: Ukrajna Állami Vámszolgálata, Csap-i Vámszolgálat és az Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata;
  3. Záhonyi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely létrehozása – végrehajtók: Szabolcs MRFK és Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata;
  4. Műszaki eszközök beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére – végrehajtó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
  5. Az állomány képzése magyar, illetve az ukrán részről (módszertani képzés; ukrán-magyar-, magyar-ukrán nyelvképzés; okmányismereti képzés; illegális migráció elleni küzdelem; vízumismeret; lopott gépjárművek felfedése) – végrehajtók: Szabolcs MRFK és Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata;
  6. A tiszabecsi határátkelőhely útlevélkezelő-fülkéinek cseréje – végrehajtó: Szabolcs MRFK;
  7. Határellenőrzési technikai eszközfejlesztés – végrehajtók: Szabolcs MRFK és Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata;
  8. Ideiglenes vízi átkelőhely kialakítása Vylokon - végrehajtók: Ukrajna Állami Vámszolgálata, Csap-i Vámszolgálat.

 

A három magyar-ukrán határátkelőhelyet érintő beruházás helyzete:

 

Beregsurány-Luzhanka közúti határátkelőhely fejlesztése:

 

A beregsurányi kamionterminál kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás fedezethiányára tekintettel, az ORFK megkeresést küldött a Belügyminisztérium részére a szükséges fedezetet biztosítása érdekében. A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve végrehajtásuk során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat rendelkezik 330 millió Ft átcsoportosításáról a Rendőrség részére, amely a beregsurányi kamionterminál kivitelezésére felhasználható kiegészítő forrás.

 

Az ORFK-t 2015. július 1-től érintő szervezeti átalakulások következtében, az ENPI projektbe bevonásra került a Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK, mint projektpartner. Szabolcs MRFK megkezdte a soron következő lépések előkészítését. Az ORFK továbbra is ellátja a koordinációs és szakirányítói tevékenységet a projektben, és a továbbiakban Szabolcs MRFK felelős a projekt végrehajtásáért.

 

A kamionterminál kivitelezésére vonatkozó közbeszerződési szerződés 2016. július 18-án aláírásra került, egyúttal megtörtént a munkaterület átadása is. Jelenleg az előkészítő munkálatok folynak (földmunka, szegélyépítés, elektromos és egyéb földkábelek telepítése, védőtetők, pillérjeinek alapozása, a védőtetők alapozás előkészítése zajlik). Az aktuális munkálatok értékelése heti kooperációk keretében a műszaki ellenőr részvételével folyamatos. 150 nap áll rendelkezésre a beruházásra, amelynek véghatárideje 2016. december 14.

 

2016. október 26-28 között Kijevben megrendezésre került a magyar–ukrán határkapcsolatok fejlesztését célzó kétoldalú szakértői találkozó, ahol az ukrán fél kérte, hogy 2017 végéig a magyar féllel közösen tervezi kérelmezni a meghosszabbítást az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében végrehajtandó "Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" elnevezésű projekt teljesítésére. Az ukrán fél a kivitelezés során a határátkelőhely áteresztőképességét a felére fogja szűkíteni, minden áteresztőképességgel kapcsolatos változásról a magyar felet a módosítást megelőzően tájékoztatni fogja. Mindezekhez kapcsolódóan az ukrán 

fél tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a Beregszászt és Asztélyt elkerülő út megépítése az alapfeltétele a teherforgalom folyamatos közlekedésének, mivel annak hiányában a településeken keresztül haladna a teherforgalom. Az ukrán fél a kivitelezéshez keresi a finanszírozás lehetőségeit, a kivitelezést uniós forrásból, vagy magyar hitelből tervezi megvalósítani.

 

Záhonyi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely létrehozása:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 2016. augusztus 25-én kötött vállalkozási szerződést a Konzol Plusz Építőipari Szolgáltató Kft.-vel, a „Záhonyi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely kialakítása” tárgyban. A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő 2016. november 23.

 

A tiszabecsi határátkelőhely útlevélkezelő-fülkéinek cseréje:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 2016. augusztus 21-én kötött vállalkozási szerződést a ALVIDA 2011 Kft.-vel, illetve a JD BAU 2014 Kft.-vel a „Fülkecsere a tiszabecsi határátkelőhelyen” tárgyban. A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő 2016. november 17. A tiszabecsi határátkelőhelyen a meglévő 6 fülke 8 fülkére történő cseréjére, egy automata sorompó szett telepítésére és az ehhez szükséges elektromos kivitelezési munkák elvégzésére fog sor kerülni.


Kapcsolódó oldalak