Nem-technikai UXO felderítési workshop a De-mine II. projektben

2017. 06. 14., sze - 13:12

A De-mine HU-HR II. projekt második szakmai értekezlete.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság projektszervezete rendezésében végrehajtásra került a De-mine HU-HR II. projekt második szakmai értekezlete 2017. március 20. és 22. között Hévízen. Az eseményen részt vettek a Horvát Aknamentesítési Központ, a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a magyar oldalon végrehajtás alatt álló általános (nem-technikai) elhagyott és fel nem robban hadianyag (UXO) felderítésével megbízott RegreenField Kft. és a minőségellenőrzést végző „Aknamentesítés 2016” konzorcium képviselői is.  A szakmai fórumot a főkapitányság projektvezetője Máté Szabolcs r. alezredes nyitotta meg. Elmondta, hogy a projekt egyik első szakfeladata a felderítés végrehajtása annak érdekében, hogy az eredmény ismeretében pályázatot lehessen kiírni a lőszermentesítés végrehajtására.

 

Kószó Róbert, a RegreenField Kft. ügyvezetője elmondta, hogy gyakorlatilag készen van az UXO Információs Adatbázis. Ezen digitális adatbázis térképszoftverrel futatható, és poligonos felosztással tartalmazza a technikai felderítésre kijelölt UXO gyanús területeket, a technikai felderítésre ki nem jelölt – nem UXO gyanús – területek meghatározását, a kivonás indokait, a technikai felderítésre kijelölt poligonokra vonatkozó adatokat magyar nyelven, a kijelölt területeken a technikai felderítés javasolt metodikáját, a területek meghatározását EOV koordináták alapján, a talaj jellemzőit, a területek vegetációs borítottságát, a technikai felderítésre kijelölt területek tulajdonosi, földhasználói jogosultjait, azok természetvédelmi érintettségét, hatósági felügyeletének illetékességi körét, a lőszermentesítés esetlegesen természeti hatásait, az államhatár vonalának térképi jellemzőit (határjelek, határzár, kapuk stb…).

 

A felderítés eredményeire alapozva az UXO gyanús mintegy 1.110.783 m2 nagyságú területen a majdani nyertes vállalkozásnak technikai UXO felderítést és lőszermentesítést kell végeznie, melynek során a talajt földradarral, valamint magnetométer elven működő fémkereső eszközzel kombinált módon, legalább 1,5 méter talaj mélységben át kell vizsgálnia.

A mentesített területek környezeti rehabilitációját projekt partnerként a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hajtja végre. A technikai UXO felderítés és lőszermentesítés végrehajtása során feltárt, fel nem robbant harcanyagokat megsemmisítésre át kell adni a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred képviselőinek.

 A workshop az Interreg V-A Magyrország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.    


Kapcsolódó oldalak