Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése

2022. 05. 11., sze - 11:12

KEHOP-5.2.2-16-2016-00092

Kedvezményezett:

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

 

Közreműködő szervezet:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóság

 

Fejlesztéssel érintett intézmények

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság - 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 1.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság - 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 12-16.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság - 7100 Szekszárd, Mészáros L. utca 19-21.

 

A projekt kezdő időpontja: 2020.06.25.

A projekt befejezésének időpontja: 2022.06.29.

 

 

A projekt tartalma

 

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése három helyszínen valósult meg. Az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, viszont nem tesznek eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek. 

 

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

 

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg - a fejlesztéssel érintett intézmények fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00092 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásával valósult meg.

 

A támogatás összege: 1 080 000 000 Forint

A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 486,1 tonna/év


Kapcsolódó oldalak