Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése

2022. 09. 05., h - 13:24

KEHOP-5.2.2-16-2016-00084

Kedvezményezett:

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Közreműködő szervezet:

Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fejlesztéssel érintett intézmény

Körmend Rendőrkapitányság - 9900 Körmend, Alkotmány út 5/A

A projekt kezdő időpontja: 2021.11.30.

A projekt befejezésének időpontja: 2022.10.15.

 

A projekt tartalma

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése egy helyszínen valósul meg. Körmend Rendőrkapitányság épülete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, viszont nem tesz eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működik. 

 

Az épületszerkezet a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, viszont nem tesz eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

 

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmények környezettudatos energiafelhasználását.

 

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmények létrehozása.

 

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

 

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg - a fejlesztéssel érintett intézmények fenntartójával szoros együttműködésben.

 

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00084 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.

 

A támogatás összege: 194 917 265 Forint

 

A támogatás intenzitása: 100 %

 

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 62,24 tonna/év


Kapcsolódó oldalak