Őrzött Szállás moduláris felújítása és Őrzött Szállás moduláris felújítása II.

2015. 09. 08., k - 15:56

A Kiskunhalason található, Fazekas utcai Őrzött Szállás felújítása az Európai Visszatérési Alap 2013. évi allokációjában nyújtott támogatásból valósult meg.

Projekt azonosító: EVA/2013/1.2.3. és EVA/2013/1.2.5.  

Projekt címe: Őrzött Szállás moduláris felújítása és Őrzött Szállás moduláris felújítása II.

Indítás: 2014

Zárás: 2015. június 30.

Kedvezményezett: Országos Rendőr-főkapitányság

Támogatás összege: a két projekt összesen támogatási összege 172 558 693 Ft

Projekt státusza: lezárt  

A Magyarországra illegálisan érkező harmadik országbeli állampolgárokkal szemben elrendelt idegenrendészeti eljárások eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges, hogy az eljárás alá vont személyek hatósági felügyelet alatt legyenek.

Az elmúlt években tapasztalható migrációs helyzet nem tette lehetővé a Fazekas utcai Őrzött Szállás épületének mellőzését, a 102 őrizeti helyre a Rendőrségnek – kiemelten a napjainkban jelen lévő megnövekedett migrációs nyomás miatt - folyamatosan szüksége van.

A projektek célja az volt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Fazekas utcai őrzött szállás objektuma a felújítást és az átalakítást követően, biztonságosabban, hatékonyabban legyen képes biztosítani az ott elhelyezett személyek fogvatartását.

A projektek során megvalósított főbb tevékenységek:

- utcafronti kerítés magasítása, lemezzel történő beborítása, NATO dróttal való felszerelése,

- külső kerítés kialakítása, az objektum belső, az Önkormányzattal határolt területen kerítés kialakítása,

- biztonságtechnikai fejlesztések, a zsilipek elektromos zárkezelő rendszerének kialakítása,

- a fűtési rendszer szabályozhatóságának kialakítása, új kéményrendszer megépítése, az épület fűtési és meleg víz ellátását biztosító kazánok cseréje, kondenzációs kazánokra,

- az őrizeteseket szolgáló vizesblokkok hideg és meleg víz hálózatának cseréje, az elavult vízvezeték rendszer cseréje, víztakarékos rendszerek kialakítása,

- az épület külső hőszigetelése, külső homlokzat festése,

- tetőfelújítás, nyílászárók cseréje,

- az épület szintjeihez kapcsolódó tisztasági festés,

- aszfaltburkolatú sportpálya kialakítása kerítéssel,

- objektumirányító, őrszemélyzeti helységek átköltöztetése,

- foglalkoztató helységek kialakítás.

A korszerűsítéseket követően az épület fenntartási költségei csökkennek, a kerítések megerősítésével  

csökken az objektumból történő engedély nélküli eltávozás esélye, valamint az optimális helyre áttelepített objektumirányító helység hatékonyabbá teszi az ügyeleti szolgálatot ellátó rendőr vezetési-irányítási feladatainak ellátását.

A zsiliprendszerű beléptetőkapu és a gépjárműforgalmat bonyolító főkapu elektromos vezérlésének megvalósításával, és a külső térfigyelő kamerarendszer megerősítésével az épület külső őrzése hatékonyabbá, ellenőrizhetőbbé vált. A sportpályán történő fizikai igénybevétel hatására a fogvatartottak nyugodtabbá válnak, ezáltal csökkenhet az állandó feszültség miatt kialakult rendkívüli események száma (verekedések, őrökkel szembeni szembeszegülés, tettlegesség).

 

Európai Támogatások Osztály


Kapcsolódó oldalak