Ellenőrzési Szolgálat

Vezetői döntések
Sosem volt az, de a mai folyamatosan változó világban a civil társadalom, és nem utolsó sorban az Európai Unió által megfogalmazott elvárásoknak megfelelni nem könnyű feladat. E folyamatban a rendőri teendők ellátása során kiemelt figyelem irányul a rendőri vezetők döntéseire, azok szükségességére, törvényességére, arányosságára, és nemkülönben a végrehajtására.

Javító szándékkal
A Szolgálat elsődlegesen rendőrszakmai és költségvetési szempontok alapján végez tényfeltárásokat és elemzéseket, melyeket eljuttat a vizsgált szerv vezetőjéhez, felhívva a figyelmet azokra a neuralgikus pontokra, amelyek intézkedést igényelnek. Azt mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a tevékenység a működés „jobbítására” irányul, nem célja – és eszközrendszerében sem szerepel – a felelősségre vonás. Ez az érintett vezető kompetenciája.

Van apelláta…
A Szolgálaton belül működik az ORFK Központi Panasziroda is. Elnevezése időnként félreértésre ad okot, mert az Iroda nem a klasszikus értelemben vett panaszfelvétellel és panaszkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el. A Rendőrség és a Határőrség integrációjával párhuzamosan a rendőri intézkedésekkel szembeni jogorvoslati lehetőségek rendszere teljesen új arculatot kapott. Az Országgyűlés 2008 tavaszán megválasztotta – a nem csak nevében – Független Rendészeti Panasztestület tagjait. A Testület által súlyosnak ítélt alapjogsérelemről szóló állásfoglalásait az országos rendőrfőkapitánynak küldi meg, és az Iroda legfontosabb feladata az ehhez kapcsolódó vizsgálatok lefolytatása, a főkapitányi döntések előkészítése.

 


 


Kapcsolódó oldalak