Nemzetközi szerepvállalás

Jó szomszédság
A kétoldalú kapcsolatokban a schengeni csatlakozást követően is elsőbbséget élvez a környező országokkal folytatott együttműködés, így a határok mentén lévő rendőri szervek külkapcsolatainak fenntartása és erősítése. A schengeni övezethez tartozó szomszédos országokkal kialakult kapcsolat – így a közös járőrszolgálat – egyre intenzívebb és hatékonyabb. Az övezethez nem tartozó országokkal közösségi projektek és pályázatok segítségével válik szorosabbá az együttműködés. A nem EU-tagállamokkal elsősorban a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése, integrációs törekvéseik támogatása kerül előtérbe. Ezt szolgálják a hazai képzések és a magyar munkatársak által az egyes érintett országokban tartott tanfolyamok.

Tagságunk
A magyar rendőrség több nemzetközi rendvédelmi szervezetnek - Europol, Interpol, FRONTEX, SELEC, GRECO Csoport, OLAF, CARIN hálózat, RAILPOL, AQUAPOL hálózat - is aktív tagja, és igyekszik a tagság fenntartása és a jelenlét erősítése mellett a lehetőségekhez mérten bővíteni a szerepvállalás területeit.
 

 

 

Nemzetközi képviselet
Külföldön a rendőrség több összekötőtiszttel és szakdiplomatával képviselteti magát, egyben Magyarország érdekeit, mindemellett rendszeres kapcsolatot ápol a hazánkba akkreditált összekötőtisztekkel, attasékkal is. A rendőrség hozzájárul a nemzetközi békefenntartó feladatok ellátásához, részese a magyar rendvédelmi szervek kiemelkedő missziós eredményeinek. Évente mintegy száz rendvédelmi és polgári szakértő öt nemzetközi szervezetben, három földrészen járul hozzá a világ biztonságosabbá tételéhez.

A tapasztalatok hasznosítása és tervek
Fontos cél a nemzetközi tapasztalatok és legjobb gyakorlatok szervezeten belüli megosztása, amelyek révén a szakmai tevékenységek színvonala emelkedhet. A rendőrség a jövőben is aktívan képviseltetni kívánja magát a nemzetközi szervezetekben és fórumokon, és törekszik arra, hogy az így szerzett tapasztalatok hozzájáruljanak a hatékonyabb szakmai munkához, a magyar rendvédelmi kultúra fejlesztéséhez és főként az állampolgárok biztonságához.

 


 


Kapcsolódó oldalak