Személyügy és humánigazgatás

Feladatköre kiterjed a klasszikus személyzeti tevékenységen túl a rendészeti oktatás szakirányításával kapcsolatos tevékenységekre, a fegyelmi helyzet vizsgálatára és eljárások lefolytatására, az egészségügyi szakirányításra és felülvizsgálati tevékenységre, továbbá a speciális tovább- és kiképzések szervezésére, a külszolgálat megszervezésével, válságkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre. A személyügyi és humánigazgatási szakterület feladata a szakszervezeti, érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolattartás is.

 

 

A feladatainak jelentős területét a hagyományos személyzeti tevékenység teszi ki, azaz a beosztáson történő előmenetellel, jutalmazásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, az alkalmassági – fizikai, pszichikai, egészségügyi – vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, fegyelmi felelősségre vonások, szociális és kegyeleti gondoskodás szervezése, egészen a nyugdíjazásig, mely tevékenység kiterjed a nyugdíjasokkal kapcsolatos egyes feladatokra is. A feladatok a dolgozók szervezetnél töltött teljes életpályáját felölelik.

 


Kapcsolódó oldalak