Határrendészet

Schengeni külső határokkal rendelkező tagállamként nem csak Magyarország, hanem egyben a schengeni térség külső határainak ellenőrzéséért is felel, így a határok átlépése szigorú uniós szabályozási rendszeren alapul. A Rendőrség határrendészeti szervei a külső határokon végrehajtják a határforgalom ellenőrzését, valamint a forgalom számára megnyitott határátkelőhelyek közötti területeken határőrizeti feladatokat látnak el. A feladatok végrehajtását a magasan képzett és folyamatos továbbképzéseken résztvevő állomány mellett a legmodernebb technikai berendezések segítik, hordozható- illetve gépjárműre szerelt mobil, vagy tornyokra telepített stabil hőkamerák, területvédelmi rendszerek, gépjárműkutató eszközök és berendezések. Az Európai Határőrizeti Rendszer (EUROSUR) részeként az Országos Rendőr-főkapitányságon egy Nemzeti Koordinációs Központ működik, amely napi 24 órában biztosítja a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos koordinációs tevékenységet, és folyamatosan kapcsolatot tart az Európai Unió és a Schengeni övezethez tartozó országok hasonló központjaival.

 Migrációs háló és mélységi ellenőrzések
A Rendőrség az illegális migráció ellen egy komplex, az országot teljes mélységében átfogó szűrő-ellenőrző rendszert alakított ki, amivel megalapozta a rendészeti, közlekedési és munkaügyi hatóságok egymáshoz kapcsolódó feladatainak összehangolását. A tevékenység koordinációjára a Rendőrség vezetésével egy Integrált Vezetési Központot hoztak létre. A Rendőrség mélységi ellenőrzésért felelős, illetve abban részt vevő szerveinek, egységeinek munkáját korszerű technikai eszközök – mobil bevetés irányítási központok, az ellenőrzést és a gyors információtovábbítást biztosító számítástechnikai eszközök, az embercsempészek követésére alkalmas gépjárművek – segítik, így eredményesen képesek fellépni az integrált határellenőrzési rendszer második vonalában, hatékonyan támogatva a külső határokon zajló tevékenységet.

Közokirat-hamisítás elleni küzdelem
Napjainkban a hamis, hamisított közokiratok felismerése különös kihívást jelent a civil szféra, a hatóságok és természetesen a Rendőrség teljes állománya számára egyaránt. A Rendőrség a közokirat hamisítás elleni küzdelem támogatása érdekében képzéseket, előadásokat szervez, illetve egy országosan működő okmánynyilvántartó rendszer működtet, amely képi és szöveges információkkal segíti az eredeti okmányok felismerését, illetve a hamis, hamisított dokumentumok kiszűrést.

Nemzetközi színtéren
A Rendőrség több nemzetközi határrendészeti fórumon is képviselteti magát. Egyaránt részt vesz az Európai Unió (EU) határőrizethez és illegális migrációhoz kapcsolódó döntéshozatali mechanizmusában, valamint az EU külső határokért felelős ügynökségének, a Frontexnek munkájában. Magyar rendőrök és technikai eszközök – hőkamerák, járőrautók - különböző közös műveletekben vesznek részt a schengeni térség külső határain annak érdekében, hogy szakértelmükkel segítsék az érintett országok határőrizeti, határforgalom ellenőrzési tevékenységét, erőfeszítéseik révén a Rendőrség így is hozzájárul a Schengeni övezet külső határainak biztonságához.
 


Kapcsolódó oldalak