Igazgatásrendészet

 

Az igazgatásrendészet szakemberei járnak el a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt indult eljárásokban, amelynek legnagyobb részét a közlekedési szabályok megsértése miatt folytatják. A szabálysértési eljárásokban leggyakrabban alkalmazott szankció a pénzbírság, azonban a hatóság szankcióként közérdekű munka-büntetést, illetve figyelmeztetést, járművezetéstől eltiltást, elkobzást és kitiltást is alkalmazhat. Intézkedik a külföldi hatóság által kiszabott pénzbírság végrehajtására. Ezen szolgálati ághoz fordulnak a megfelelő engedélyekért mindazok, akik lőfegyvert kívánnak tartani, gáz- és riasztófegyvert szeretnének viselni, vagy fegyverekkel kapcsolatos tevékenységet szándékoznak végezni, pirotechnikai eszközöket legálisan kívánnak felhasználni, illetve forgalmazni; magánnyomozói, személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, vagy egyéb rendészeti feladatokat látnak el, vagy akik munkájuk során robbanóanyagokkal foglalkoznak. Felügyeli a kábítószerek, kábítószer-prekurzorok, a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok felhasználását, továbbá hozzájárul az atomenergia alkalmazási körében munkát vállalók foglalkoztatásához. Mindezen tevékenységekkel összefüggésben az igazgatásrendészet nyilvántartásokat vezet és hatósági ellenőrzéseket végez.


Kapcsolódó oldalak