Közlekedésrendészet

 

Ezen balesetek számának csökkentése a közúti közlekedésbiztonság egyik legfontosabb mércéje – a nemzetközi elvekhez is igazodóan – a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése mellett. A közlekedésrendészeti állomány intézkedik a bekövetkezett közlekedési balesetek helyszínén, az ő feladatuk a közlekedés során elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása, de részt vesznek a közutak zavartalan forgalmának, illetve a közutakat érintő rendezvények biztosításában is. Mindemellett aktív és folyamatos prevenciós tevékenységet látnak el, mely elsősorban a balesetmegelőzési tevékenység kiemelt célterületeire, a „három fő gyilkosra”, vagyis a gyorshajtásra, az ittas járművezetésre és a biztonsági öv használatának elmulasztására irányul.

 

Akik mindig úton vannak
A közlekedésrendészeti állomány nagy része a balesetek és közlekedési bűncselekmények helyszíni szemléjét is végző balesethelyszínelő és vizsgáló állományból áll. A közterületi állományhoz tartoznak a forgalomellenőrző – gépkocsizó és motoros – járőrök, akik elsősorban a forgalom áramlását segítik, mely során ellenőrzik a közlekedési szabályok megtartását, illetve kiszűrik és intézkednek a jogsértőkkel szemben. A közterületen végrehajtott feladatokon túl természetesen folyamatosan igyekszünk eljuttatni a közlekedőkhöz a balesetek megelőzésére irányuló figyelemfelhívásainkat, tájékoztatóinkat.
 

 

A vízirendészeti és víziközlekedéssel kapcsolatos rendőri feladatokat is a közlekedésrendészeti szolgálati ág látja el. Az egyes évszakokra jellemző időjárási viszonyok a vizeken is nagyban befolyásolják a rendőri szervek feladatainak prioritását. Ennek megfelelően áprilistól kezdődően megnő az élet a vizeinken és a vízpartokon, ekkor a fürdés, illetve a vízisportok a jellemzőek, míg a hideg beköszöntével a jeges, olykor teljesen befagyott folyók, tavak jelentik a legnagyobb veszélyt.

 

 

 

A víziközlekedés és általánosságban a vizek biztonságának terén speciális rendőri feladatok is jelentkeznek, melyeket valamennyi olyan rendőri szerv állománya ellát, melynek illetékességi területén szabad víz található. Emellett Magyarország három legnagyobb vízterületén, a Dunán, a Tiszán és a Balatonon három önálló, profiltiszta vízirendészeti rendőrkapitányság működik. E rendőri szervek célja a víziközlekedési balesetek és a vízbefulladások megelőzése. Ezek keretében az egyes vízi rendezvények megtartását engedélyezik, és azok zavartalan lebonyolítását biztosítják, de egyéb engedélyezési és szakhatósági feladatokat is ellátnak.

 

 

A közlekedésrendészet rendőri szervei közreműködnek továbbá a szakterületet érintő jogi szabályozás kialakításában, a hazai és nemzetközi társhatóságokkal, állami, civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel való együttműködésben.

 


Kapcsolódó oldalak