Adatvédelmi nyilvántartás

Ajkai Rendőrkapitányság

8400 Ajka, Rákóczi F. u. 1.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19060-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19060-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19060-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 19060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 19060-156/136/2018.AV 2018-05-25 2020-06-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 19060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 19060-156/137/2018.AV 2018-05-25 2020-07-13 Összes
Újítási javaslatok 19060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19060-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19060-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 19060-156/135/2018.AV 2018-05-25 2020-07-13 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19060-156/8/2020.AV 2020-07-13 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19060-156/9/2020.AV 2020-07-13 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Devecser Rendőrőrs 19060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19060-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19060-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19060-156/5/2020.AV 2020-03-30 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19060-156/10/2020.AV 2020-08-03 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19060-156/11/2020.AV 2020-08-03 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19060-156/2/2022.AV 2022-04-13 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19060-156/3/2022.AV 2022-04-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19060-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19060-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19060-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19060-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19060-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19060-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19060-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 19060-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19060-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19060-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19060-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19060-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19060-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19060-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19060-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19060-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19060-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19060-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 19060-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19060-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19060-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19060-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19060-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19060-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 19060-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 19060-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19060-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19060-156/12/2020.AV 2020-08-14 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19060-156/13/2020.AV 2020-08-14 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19060-156/14/2020.AV 2020-08-14 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19060-156/15/2020.AV 2020-08-14 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19060-156/100-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19060-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19060-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19060-156/103-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19060-156/4/2020.AV 2020-03-30 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19060-156/1/2022.AV 2022-04-06 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19060-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19060-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 19060-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 19060-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19060-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 19060-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 19060-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 19060-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 19060-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19060-156/16/2020.AV 2020-09-28 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19060-156/17/2020.AV 2020-09-28 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 19060-156/18/2020.AV 2020-09-28 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 19060-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19060-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19060-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 19060-156/19/2020.AV 2020-10-06 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 19060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 19060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 19060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 19060-156/71-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 19060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 19060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 19060-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19060-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19060-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19060-156/20/2020.AV 2020-10-14 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19060-156/21/2020.AV 2020-10-14 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19060-156/22/2020.AV 2020-10-14 Összes
Értesítési terv 19060-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 19060/156-139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19060-156/141/2018.AV 2018-08-22 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19060-156/142/2018.AV 2018-08-22 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19060-156/143/2018.AV 2018-08-22 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 19060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 19060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 19060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19060-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 19060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 19060-156/144/2018.AV 2018-08-22 Összes
Bűnügyi hírlevél 19060-156/145/2018.AV 2018-08-22 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 19060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 19060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 19060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 19060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 19060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 19060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 19060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 19060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 19060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 19060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 19060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 19060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 19060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 19060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 19060-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 19060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19060-156/2-2/2019.AV 2019-08-15 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19060-156/4/2022.AV 2022-05-11 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19060-156/5/2022.AV 2022-05-11 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 19060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 19060-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 19060-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19060-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19060-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 19060-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 19060-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 19060-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 19060-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 19060-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 19060-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 19060-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 19060-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 19060-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 19060-156/140/2018.AV 2018-08-22 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 19060-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19060-156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19060-156/3/2019.AV 2019-08-14 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19060-156/1/2020.AV 2020-02-04 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19060-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19060-156/3/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19060-156/2/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19060-156/3/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19060-156/6/2020.AV 2020-05-20 Összes