Adatvédelmi nyilvántartás

Bonyhádi Rendőrkapitányság

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3.
Dozmatiné dr. Tóth Timea
c. r. alezredes
dozmatinet@tolna.police.hu
+36(74)501-102/3156 BM: (23)31-56

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 17020/156/1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 17020/156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 17020/156/3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 17020/156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 17020/156/5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 17020/156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 17020/156/7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 17020/156/9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 17020/156/10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 17020/156/11/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 17020/156/12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 17020/156/13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 17020/156/14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 17020/156/15/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 17020/156/16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 17020/156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 17020/156/17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 17020/156/18/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 17020/156/19/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 17020/156/20/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 17020/156/21/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 17020/156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 17020/156/23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 17020/156/24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 17020/156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 17020/156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 17020/156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 17020/156/28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 17020/156/29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 17020-156/2/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 17020-156/3/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 17020-156/4/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 17020/156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 17020/156/31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 17020/156/32/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 17020/156/33/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 17020/156/34/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 17020/156/35/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 17020/156/36/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 17020/156/37/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 17020/156/38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bonyhád 17020/156/39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Váralja 17020/156/147/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kismányok 17020/156/148/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kakasd 17020/156/149/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bátaapáti 17020/156/150/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mórágy 17020/156/151/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 17020/156/40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 17020/156/41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 17020/156/42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 17020/156/43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 17020/156/44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 17020/156/46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 17020/156/47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 17020/156/48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 17020/156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 17020/156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 17020/156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 17020/156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 17020/156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 17020/156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 17020/156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 17020/156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 17020/156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 17020/156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 17020/156/45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 17020/156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 17020/156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17020/156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17020/156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 17020-156/1/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 17020/156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 17020/156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 17020/156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 17020/156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 17020/156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 17020/156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 17020/156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 17020/156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 17020/156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 17020/156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 17020/156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 17020/156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 17020/156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 17020/156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17020/156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 17020/156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 17020/156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 17020/156/80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 17020/156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 17020/156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 17020/156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 17020-156/1/2021.AV. 2021-03-23 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 17020/156/84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 17020/156/85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 17020-156/6/2020.AV. 2020-10-20 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 17020/156/86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 17020/156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17020/156/88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 17020/156/89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17020/156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 17020/156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17020/156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17020/156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17020/156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 17020/156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 17020/156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 17020/156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 17020/156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 17020/156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 17020/156/102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 17020/156/103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 17020/156/104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 17020/156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 17020/156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 17020/156/107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 17020/156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 17020/156/91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 17020-156/9/2020.AV. 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17020-156/8/2020.AV. 2020-10-20 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17020-156/7/2020.AV. 2020-10-20 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 17020-156/4/2021.AV. 2021-04-21 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17020-156/3/2021.AV. 2021-04-21 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 17020/156/108/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 17020/156/109/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 17020/156/110/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 17020/156/111/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 17020/156/112/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 17020/156/113/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 17020/156/114/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17020/156/115/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 17020/156/116/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 17020/156/117/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 17020/156/118/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 17020/156/119/2018. AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 17020/156/120/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 17020/156/121/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 17020/156/122/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 17020/156/123/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 17020/156/124/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 17020/156/125/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 17020/156/126/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 17020/156/127/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 17020/156/128/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 17020/156/129/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 17020/156/130/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 17020/156/131/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 17020/156/132/2018. AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 17020/156/133/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 17020/156/134/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 17020/156/135/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 17020/156/136/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 17020/156/138/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 17020/156/139/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 17020/156/140/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 17020/156/141/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 17020/156/142/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 17020/156/143/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 17020/156/144/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 17020/156/145/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17020/156/146/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 17802-156/1/2019.AV. 2019-10-08 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 17802-156/2/2019.AV. 2019-10-08 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 17802-156/3/2019.AV. Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 17020-156/1/2020.AV. 2020-02-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 17020-156/2/2021.AV. 2021-03-23 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 17020-156/3/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17020-156/4/2020.AV 2020-03-24 Összes