Adatvédelmi nyilvántartás

Encs Rendőrkapitányság

3860 Encs, Petőfi út 75/a.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 05030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05030-156/2/2021. AV. 2021-03-31 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05030-156/4/2022. AV. 2022-04-25 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05030-156/5/2022. AV. 2022-04-25 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 05030-156/6/2022. AV. 2022-04-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 05030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 05030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 05030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 05030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 05030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 05030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05030-156/2/2022. AV. 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05030-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05030-156/1/2022. AV. 2022-04-04 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 05030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 05030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 05030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 05030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 05030-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
05030-156/3/2022. AV 2022-04-04 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 05030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05030-156/1/2021. AV. 2021-03-31 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05030-156/115/2018. AV 2018-08-09 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05030-156/116/2018. AV 2018-08-09 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05030-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05030-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 05030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05030-156/8/2020. AV 2020-09-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05030/156/10/2020. AV. 2020-11-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05030/156/11/2020. AV. 2020-11-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05030/156/4/2021. AV. 2021-05-14 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 05030/156/5/2021. AV. 2021-05-14 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 05030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 05030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 05030-156/2/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05030-156/7/2022. AV. 2022-05-05 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05030-156/8/2022. AV 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 05030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 05030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05030-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05030-156/117/2018. AV 2018-08-09 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05030-156/1/2019. AV 2019-01-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05030-156/1/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 05030-156/6/2020. AV 2020-04-20 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05030-156/3/2021. AV. 2021-03-31 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05030-1566/2021. AV. 2021-09-06 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05030-156/7/2021. AV 2021-12-02 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05030-156/4/2020. AV 2020-04-16 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05030-156/5/2020. AV 2020-04-16 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05000-156/7/2020. AV 2020-05-15 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 05030/156/12/2020. AV. 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
05030/156/13/2020. AV. 2020-11-19 Összes