Adatvédelmi nyilvántartás

Füzesabony Rendőrkapitányság

3390 Füzesabony, Baross G. u. 12.
Mészáros Lajos
r. alezredes
meszarosla@heves.police.hu
+36(36)522-111/1457 BM: (31)1457

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 10020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 10020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 10020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 10020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 10020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 10020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 10020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 10020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 10020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 10020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 10020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 10020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 10020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 10020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 10020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 10020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 10020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 10020-156/1/2020.AV 2020-01-14 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 10020-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 10020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 10020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 10020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 10020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 10020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 10020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 10020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 10020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 10020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 10020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 10020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 10020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 10020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 10020-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 10020-156/11/2020.AV 2020-10-26 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 10020-156/3/2022.AV 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 10020-156/6/2022.AV 2022-05-31 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 10020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 10020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 10020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 10020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 10020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 10020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 10020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 10020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 10020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 10020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 10020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 10020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 10020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 10020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 10020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 10020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 10020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 10020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 10020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 10020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sarud 10020-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Egerfarmos 10020-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Aldebrő 10020-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Besenyőtelek 10020-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szihalom 10020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mezőszemere 10020-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Poroszló 10020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Újlőrincfalva 10020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mezőtárkány 10020-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kál 10020-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tófalu 10020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mezőszemere 10020-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagyút 10020-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Füzesabony 10020-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 10020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 10020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 10020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 10020-156/2/2022.AV 2022-04-01 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 10020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 10020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 10020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 10020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 10020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 10020-156/1/2022.AV 2022-04-01 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 10020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 10020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 10020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 10020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 10020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 10020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 10020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 10020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti őrizet 10020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 10020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 10020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 10020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 10020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 10020-156/9/2020.AV 2020-05-15 Összes
Értesítési terv 10020-156/1/2021.AV 2021-03-22 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás dolog körözése esetén 10020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 10020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 10020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 10020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 10020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 10020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 10020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 10020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 10020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 10020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 10020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 10020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 10020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 10020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 10020-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 10020-156/10/2020.AV 2020-09-07 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10020-156/12/2020.AV 2020-10-26 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10020-156/13/2020.AV 2020-10-26 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 10020-156/3/2021.AV 2021-04-22 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 10020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 10020-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 10020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 10020-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 10020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 10020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 10020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 10020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 10020-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 10020-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 10020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 10020-156/1/2019.AV 2019-02-06 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 10020-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 10020-156/4/2020.AV 2020-03-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 10020-156/2/2021.AV 2021-03-22 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 10020-156/5/2021.AV 2021-11-17 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 10020-156/2/2019.AV 2019-08-27 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 10020-156/4/2022.AV 2022-05-03 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 10020-156/5/2022.AV 2022-05-03 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 10020-156/5/2020.AV 2020-03-25 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 10020-156/6/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 10020-156/7/2020.AV 2020-05-14 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 10020-156/8/2020.AV 2020-05-15 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
10020-156/14/2020.AV 2020-11-18 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 10020-156/15/2020.AV 2020-11-18 Összes