Adatvédelmi nyilvántartás

Fonyód Rendőrkapitányság

8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.
Horváthné Urbán Mónika
r. őrnagy
horvathneu@somogy.police.hu
+36(82)502-700/2009 BM: (23)20-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 14030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 14030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 14030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 14030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 14030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 14030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 14030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 14030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 14030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 14030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 14030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 14030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 14030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 14030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 14030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 14030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 14030/156/1/2023.AV. 2023-02-02 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 14030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 14030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 14030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 14030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 14030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 14030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 14030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 14030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 14030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 14030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 14030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 14030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 14030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 14030-156/117/2018. AV. 2018-06-08 2023-01-28 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 14030-156/5/2020. AV. 2020-10-24 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 14030-156/4/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 14030-156/5/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 14030-156/6/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 14030/156/2/2023. AV. 2023-02-02 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 14030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 14030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 14030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 14030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 14030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 14030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 14030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 14030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 14030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Lengyeltóti 14030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes 14030/1480/2014.
Közterületi térfigyelő kamerázás Szőlősgyörök 14030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes 14030/4930/2014.
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonfenyves 14030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes 14030/1206/2016.
Közterületi térfigyelő kamerázás Kisberény 14030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes 14030/1603/2016.
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 14030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 14030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 14030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 14030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 14030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 14030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 14030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 14030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 14030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 14030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 14030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 14030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 14030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 14030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 14030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 14030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 14030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 14030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 14030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 14030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 14030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 14030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 14030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 14030-156/2/2022.AV Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 14030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 14030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 14030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 14030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 14030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 14030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 14030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 14030-156/1/2022. AV 2022-03-29 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 14030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 14030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 14030-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 14030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 14030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 14030-156/118/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 14030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 14030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 14030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 14030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 14030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 14030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 14030-156/1/2021. AV. 2021-03-16 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 14030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 14030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 14030-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 14030-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 14030-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 14030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 14030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 14030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 14030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 14030-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 14030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 14030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 14030-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 14030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 14030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 14030-156/122/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Prümi együttműködés 14030-156/123/2018. AV. 2018-06-08 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14030-156/6/2020. AV. 2020-10-24 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14030-156/7/2020. AV. 2020-10-24 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 14030-156/3/2021. AV. 2021-04-21 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 14030-156/4/2021. AV. 2021-04-21 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 14030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 14030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 14030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 14030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 14030-156/2/2019.AV. 2019-09-19 2023-01-28 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 14030-156/124/2018. AV. 2018-06-08 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 14030-156/125/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 14030-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 14030-156/1/2019. AV 2019-01-24 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 14030-156/126/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Személyügyi nyilvántartás 14030-156/127/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 14030-156/128/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 14030-156/129/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 14030-156/1/2020. AV. 2020-03-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 14030-156/2/2021. AV 2021-03-16 2023-01-28 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 14030-156/5/2021. AV. 2021-11-15 2023-01-28 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 14030-156/119/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 14030-156/120/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 14030-156/121/2018. AV. 2018-06-08 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
14030-156/3/2022. AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14030-156/2/2020.AV 2020-03-25 2023-01-28 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 14030-156/3/2020. AV. 2020-03-25 2023-01-28 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 14030-156/4/2020. AV. 2020-05-18 2023-01-28 Összes