Adatvédelmi nyilvántartás

Gárdonyi Rendőrkapitányság

2483 Gárdony, Balassi Bálint u. 5.
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 07060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 07060-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07060-156/10/2019. AV. 2020-01-01 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 07060-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 07060-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 07060-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07060-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07060-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07060-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 07060-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 07060-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 07060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 07060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 07060-156/2/2019.AV 2019-01-02 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 07060-156/7/2019. AV. 2019-08-06 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07060-156/6/2020. AV. 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07060-156/17/2020. AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07060-156/16/2020. AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07060-156/3/2021. AV. 2021-02-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 07060-156/4/2022. AV. 2022-03-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 07060-156/5/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 07060-156/6/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 07060-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 07060-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 07060-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 07060-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 07060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 07060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 07060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 07060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 07060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 07060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 07060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 07060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 07060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 07060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 07060-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 07060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 07060-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 07060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 07060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 07060-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 07060-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 07060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 07060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Ráckeresztúr 07060-156/9/2019. AV. 2019-12-17 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 07060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07060-156/19-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07060-156/16-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07060-156/2/2020. AV. 2020-03-09 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 07060-156/2/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 07060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 07060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 07060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 07060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 07060-156/3/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 07060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07060-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 07060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 07060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07060-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07060-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07060-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07060-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07060-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 07060-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 07060-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07060-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 07060-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07060-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 07060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 07060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 07060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 07060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 07060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 07060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 07060-156/37-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 07060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 07060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 07060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 07060-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 07060-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 07060-156/12/2020. AV. 2020-08-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07060-156/15/2020. AV. 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07060-156/14/2020. AV. 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07060-156/13/2020. AV. 2020-10-05 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 07060-156/5/2021. AV. 2021-04-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 07060-156/4/2021. AV. 2021-04-07 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 07060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 07060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07060-156/6/2019. AV. 2019-08-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07060-156/8/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07060-156/7/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07060-156/1/2019.AV 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07060-156/5/2019. AV. 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07060-156/1/2020. AV. 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07060-156/7/2020. AV. 2020-03-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07060-156/2/2021. AV. 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07060-156/6/2021. AV. 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07060-156/7/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07060-156/8/2020. AV. 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07060-156/9/2020. AV. 2020-03-18 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07060-156/11/2020. AV. 2020-07-09 Összes
Értesítési terv 07060-156/1/2021. AV. 2021-01-20 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
07060-156/1/2022. AV. 2022-03-16 Összes