Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Bácsalmás

6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 32.
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03100-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03100-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03100-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 03100-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03100-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03100-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 03100-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03100-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 03100-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03100-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03100-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03100-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03100-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03100-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03100-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03100-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03100-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03100-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bácsálmás Határrendészeti Kirendeltség 03100-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bácsalmás Közúti Átkelőhely 03100-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03100-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03100-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03100-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03100-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03100-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03100-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03100-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03100-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03100-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03100-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 03100-156/12/2020.AV. 2020-10-14 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 03100-156/13/2020.AV. 2020-10-26 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 03100-156/3/2022.AV 2022-07-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 03100-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 03100-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03100-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 03100-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03100-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 03100-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03100-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03100-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03100-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03100-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 03100-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 03100-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03100-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03100-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03100-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03100-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03100-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03100-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03100-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 03100-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 03100-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 03100-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 03100-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 03100-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Csikéria 03100-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Bácsalmás 03100-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 03100-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 03100-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 03100-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 03100-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 03100-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 03100-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 03100-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 03100-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 03100-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 03100-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 03100-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 03100-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 03100-156/8/2020.AV 2020-06-16 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 03100-156/9/2020.AV 2020-06-16 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 03100-156/10/2020.AV 2020-06-16 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 03100-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03100-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03100-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 03100-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 03100-156/1/2021.AV. 2021-04-06 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 03100-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 03100-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03100-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 03100-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03100-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03100-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 03100-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03100-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03100-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03100-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03100-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03100-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 03100-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03100-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03100-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03100-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 03100-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 03100-156/3/2020.AV 2020-04-17 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 03100-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 03100-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 03100-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03100-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03100-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03100-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03100-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03100-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03100-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03100-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03100-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03100-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03100-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03100-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03100-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03100-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03100-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03100-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03100-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 03100-156/6/2020.AV 2020-04-17 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 03100-156/1/2019.AV. 2019-01-02 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 03100-156/2/2021.AV. 2021-04-06 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 03100-156/1/2022.AV. 2022-07-27 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 03100-156/2/2022.AV. 2022-07-27 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 03100-156/1/2020.AV 2020-03-25 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 03100-156/7/2020.AV 2020-05-13 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 03100-156/14/2020.AV 2020-11-23 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
03100-156/15/2020.AV 2020-11-23 Összes