Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Hercegszántó

6525 Hercegszántó, Őrs u. 8.
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03080-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 03080-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03080-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03080-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 03080-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03080-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03080-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03080-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03080-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 03080-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03080-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03080-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03080-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03080-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03080-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03080-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03080-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03080-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Hercegszántó HRK 03080-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Hercegszántó Közúti Átkelőhely 03080-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bácsszentgyörgy Közúti Átkelőhely 03080-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03080-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03080-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03080-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03080-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03080-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03080-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03080-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03080-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03080-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03080-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 03080-156/12/2020. AV. 2020-10-14 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 03080-156/13/2020. AV. 2020-11-06 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 03080/156/1/2022. RAV 2022-07-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 03080-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 03080-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03080-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03080-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03080-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 03080-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03080-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03080-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03080-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03080-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03080-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03080-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 03080-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Hercegszántó HRK 03080-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Hercegszántó Közúti Átkelőhely 03080-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Bácsszentgyörgy Közúti Átkelőhely 03080-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 03080-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03080-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03080-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03080-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03080-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 03080-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 03080-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 03080-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 03080-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 03080-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 03080-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 03080-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 03080-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 03080-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 03080-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 03080-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 03080-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 03080-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 03080-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 03080-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 03080-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 03080-156/80-1/2018. AV 2020-06-22 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 03080-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 03080-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 03080-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 03080-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 03080-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 03080-156/9/2020. AV. 2020-06-22 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 03080-156/10/2020. AV. 2020-06-22 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 03080-156/11/2020. AV. 2020-06-22 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 03080-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03080-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03080-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 03080-156/1/2021. AV. 2021-04-14 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 03080-156/3/2020. AV. 2020-01-01 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 03080-156/8/2020. AV. 2020-06-22 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 03080-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03080-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 03080-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 03080-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 03080-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 03080-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03080-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 03080-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03080-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 03080-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03080-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 03080-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03080-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03080-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03080-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03080-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03080-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 03080-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03080-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03080-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 03080-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 03080-156/2/2020. AV. 2020-01-01 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 03080-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 03080-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03080-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03080-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03080-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03080-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03080-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03080-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03080-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03080-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03080-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 03080-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03080-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03080-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03080-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03080-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03080-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03080-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03080-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 03080-156/1/2019. AV. 2019-02-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 03080-156/4/2020. AV. 2020-01-01 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 03080-156/5/2020. AV. 2020-01-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 03080-156/2/2021. AV. 2021-04-14 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 03080/156/2/2022. RAV 2022-07-29 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 03080/156/3/2022. RAV 2022-07-29 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 03080-156/1/2020. AV. 2020-02-28 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 03080-156/6/2020. AV 2020-05-15 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 03080-156/13/2020. AV. 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
03080-156/14/2020. AV. 2020-11-18 Összes