Adatvédelmi nyilvántartás

Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság

4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 2.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09040-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 09040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 09040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09040-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 09040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09040/156/1/2020.AV. 2020-01-08 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 09040-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09040-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09040-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09040-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 09040-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09040-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09040-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 09040-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09040-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09040/156/2/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09040/156/3/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 09040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hajdúböszörmény 09040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 09040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 09040-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09040-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09040-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09040-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09040-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09040-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09040-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09040-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09040/156/2/2022.AV. 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09040-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 09040-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 09040-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09040-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09040-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09040-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09040-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09040-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09040/156/1/2022.AV. 2022-03-31 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 09040-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 09040-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09040-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09040-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09040-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09040-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09040-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09040-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 09040-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 09040-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09040-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09040-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 09040-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09040-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09040/156/1/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 09040-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09040-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09040-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09040-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09040-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09040-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09040-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09040-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09040-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09040-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09040-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 09040-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09040-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09040-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09040-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 09040-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09040-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 09040-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 09040-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09040-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09040-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09040-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09040-156/117/2018.AV 2020-08-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09040-156/7/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09040-156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09040-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09040-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09040-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 09040-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09040-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 09040-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 09040-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09040-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09040-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09040/156/1/2020. AV. 2020-01-08 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09040-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09040-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09040-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09040-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09040-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 09040-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09040-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09040/156/3/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09040/156/4/2021.AV. 2021-09-14 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09090/156/5/2021.AV. 2021-11-17 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 09040/156/2/2020. AV. 2020-05-22 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 09040/156/3/2020. AV. 2020-05-22 Összes