Adatvédelmi nyilvántartás

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 09050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 09050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 09050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09050/156/1/2020. AV. 2020-01-03 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 09050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09050/156/1/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09050/156/3/2022. AV. 2022-04-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 09050/156/2/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09050/156/4/2022.AV. 2022-05-03 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09050-156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09050-156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09050/156/1/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09050-156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09050-156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09050-156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09050-156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09050-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09050-156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09050-156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09050-156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09050-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09050-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09050-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09050-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 09050-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09050-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 09050-156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09050-156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09050-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09050-156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09050-156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09050-156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09050-156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09050-156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09050-156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09050-156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09050-156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09050-156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09050-156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09050-156/2/2020. AV. 2020-08-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09050-156/3/2020. AV. 2020-10-16 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09050-156/4/2020. AV. 2020-10-16 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 09050/156/2/2021.AV. 2021-04-15 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 09050-156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09050-156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09050/156/3/2021.AV. 2021-08-31 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09050/156/4/2021.AV. 2021-11-04 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09050/156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes