Adatvédelmi nyilvántartás

Komlói Rendőrkapitányság

7300 Komló, Berek utca 10.
Varga Zsófia Ilona

takacsr@baranya.police.hu
+36(72)504-400/1012 BM: (23)10-12

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 02020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 02020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 02020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 02020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 02020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 02020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 02020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 02020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 02020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 02020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 02020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 02020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 02020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 02020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 02020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 02020-156/1/2021.AV 2021-05-05 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 02020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 02020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 02020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 02020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 02020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 02020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 02020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 02020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 02020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 02020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 02020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 02020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 02020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 02020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 02020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 02020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 02020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 02020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 02020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 02020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 02020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 02020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 02020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 02020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 02020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 02020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 02020-156/3/2022.AV 2022-05-12 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 02020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 02020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 02020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 02020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 02020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 02020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 02020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 02020-156/2/2022.AV 2022-05-12 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 02020-156/64/2018-AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 02020-156/65/2018-AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 02020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 02020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 02020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 02020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 02020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 02020-156/1/2022.AV 2022-05-12 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 02020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 02020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 02020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 02020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 02020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 02020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 02020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 02020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 02020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 02020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 02020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 02020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 02020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 02020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 02020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 02020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 0202-156/5/2021.AV 2021-05-05 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 0202-156/6/2021.AV 2021-05-05 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02020-156/7/2021.AV 2021-05-05 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02020-156/8/2021.AV 2021-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személyügyi nyilvántartás 02020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 02020-156/15/2021.AV 2021-05-05 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 02020-156/16/2021.AV 2021-05-05 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 02020-156/17/2021.AV 2021-05-05 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 02020-156/18/2021.AV 2021-05-05 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 02020-156/19/2021.AV 2021-05-05 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 02020-156/20/2021.AV 2021-05-05 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 02020-156/20/2021.AV 2021-05-05 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 02020-156/2021.AV 2021-05-05 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 02020-156/22/2021.AV 2021-05-05 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 02020-156/23/2021.AV 2021-05-05 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 02020-156/24/2021.AV 2021-05-05 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 02020-153/2021.AV 2021-05-05 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 02020-156/26/2021.AV 2021-05-05 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 02020-156/27/2021.AV 2021-05-05 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 02020-156/2/2021.AV 2021-05-05 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
02020-156/29/2021.AV 2021-05-05 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 02020-156/30/2021.AV 2021-05-05 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 02020-156/9/2021.AV 2021-05-05 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 02020-156/10/2021.AV 2021-05-05 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 02020-156/11/2021.AV 2021-05-05 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 02020-156/12/2021.AV 2021-05-05 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 02020-156/13/2021.AV Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 02020-156/14/2021.AV 2021-05-05 Összes