Adatvédelmi nyilvántartás

Mohácsi Rendőrkapitányság

7700 Mohács, Deák tér 1. szám
Varga Zsófia Ilona

takacsr@baranya.police.hu
+36(72)504-400/1012 BM: (23)10-12

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02030-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 02030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 02030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 02030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 02030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 02030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 02030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 02030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 02030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 02030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 02030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 02030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 02030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 02030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 02030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 02030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 02030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 02030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 02030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 02030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 02030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 02030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 02030-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes Mohácsi Rendőrkapitányság kapitányságvezető
7700 Mohács, Szt. István utca 16/A.
mohacsrk@baranya.police.hu
72/504-400
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 02030-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 02030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 02030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 02030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 02030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 02030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 02030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 02030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 02030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 02030-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 02030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 02030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 02030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 02030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 02030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 02030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 02030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 02030-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 02030-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 02030-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 02030-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 02030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 02030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 02030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 02030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 02030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 02030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 02030-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02030-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 02030-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 02030/156-1/2021.AV 2021-05-05 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 02030/156-3/2021.AV 2021-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 02030/156-1/2021.AV 2021-05-05 Összes