Adatvédelmi nyilvántartás

Orosházi Rendőrkapitányság

5900 Orosháza, Szabadság tér 2.
Molnár Magdolna

molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)23-32

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04050-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04050-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 04050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 04050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 04050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 04050-156/9/2020.AV. 2020-05-04 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 04050-156/4/2022. AV. 2022-05-02 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 04050-156/5/2022. AV 2022-05-02 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 04050-156/6/2022. AV 2022-05-02 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 04050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 04050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 04050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 04050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 04050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 04050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 04050-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 04050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 04050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 04050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 04050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 04050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 04050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 04050-156/1/2020.AV 2020-03-12 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 04050-156/2/2020.AV 2020-03-12 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 04050-156/2/2022. AV 2022-05-02 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 04050-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 04050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 04050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 04050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 04050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 04050-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 04050-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 04050-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 04050-156/1/2022. AV 2022-05-02 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 04050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 04050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 04050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 04050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 04050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 04050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 04050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 04050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04050-156/7/2021.AV 2021-03-24 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 04050-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04050-156/177/2018.AV 2018-07-23 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04050-156/178/2018.AV 2018-07-23 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04050-156/179/2018.AV 2018-07-23 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 04050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 04050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 04050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 04050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 04050-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 04050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 04050-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 04050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 04050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04050-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 04050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 04050-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 04050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 04050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04050-156/111-1/2018.AV 2018-07-23 Összes
Bűnügyi hírlevél 04050-156/180/2018.AV 2018-07-23 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 04050-156/8/2021AV 2021-04-19 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 04050-156/9/2021.AV 2021-04-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04050-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04050-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04050-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04050-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 04050-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04050-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04050-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04050-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04050-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04050-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04050-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04050-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 04050-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 04050-156/3/2020.AV 2020-03-12 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 04050-156/7/2022. AV 2022-05-02 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 04050-156/8/2022. AV 2022-05-02 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 04050-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 04050-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04050-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04050-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04050-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04050-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 04050-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 04050-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04050-156/1/2019. AV 2019-01-29 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 04050-156/2/2019. AV 2019-08-21 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 04050-156/4/2020.AV 2020-03-12 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 04050-156/6/2020.AV 2020-03-12 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04050-156/6/2021.AV 2021-03-24 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04050-156/10/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 04050-156/7/2020.AV 2020-05-04 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 04050-156/8/2020.AV 2020-05-04 Összes