Adatvédelmi nyilvántartás

Sopron Rendőrkapitányság

9400 Sopron, Flandorffer Ignác utca 2.
dr. Márkus Erika
r. alezredes
markuse@gyor.police.hu
+36 96 520-008, BM: 21/16-08

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 08050-156/1/2018 AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 08050-156/2/2018 AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 08050-156/3/2018 AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 08050-156/4/2018 AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 08050-156/5/2018 AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 08050-156/7/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 08050-156/8/2018 AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 08050-156/9/2018 AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 08050-156/10/2018 AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 08050-156/11/2018 AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 08050-156/12/2018 AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 08050-156/13/2018 AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 08050-156/14/2018 AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 08050-156/15/2018 AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 08050-156/6/2018 AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 08050-156/16/2018 AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 08050-156/17/2018 AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 08050-156/18/2018 AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 08050-156/19/2018 AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 08050-156/20/2018 AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 08050-156/21/2018 AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 08050-156/22/2018 AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 08050-156/23/2018 AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 08050-156/24/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 08050-156/25/2018 AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 08050-156/26/2018 AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 08050-156/27/2018 AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 08050-156/28/2018 AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 08050-156/29/2018 AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 08050-156/3/2021.AV 2021-03-24 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 08050-156/5/2022.AV 2022-04-12 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 08050-156/6/2021.AV 2022-04-12 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 08050-156/7/2022.AV 2022-04-12 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 08050-156/30/2018 AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 08050-156/31/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 08050-156/32/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 08050-156/33/2018 AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 08050-156/34/2018 AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 08050-156/35/2018 AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 08050-156/36/2018 AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 08050-156/37/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sopron város 08050-156/38/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Objektumvédelmi kamera 08050-156/39/2018 AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 08050-156/40/2018 AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 08050-156/41/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 08050-156/42/2018 AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 08050-156/43/2018 AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 08050-156/44/2018 AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 08050-156/46/2018 AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 08050-156/47/2018 AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 08050-156/48/2018 AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 08050-156/49/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 08050-156/50/2018 AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 08050-156/51/2018 AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 08050-156/52/2018 AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 08050-156/53/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 08050-156/54/2018 AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 08050-156/55/2018 AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 08050-156/56/2018 AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 08050-156/57/2018 AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 08050-156/45/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 08050-156/58/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 08050-156/59/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08050-156/60/2018 AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08050-156/61/2018 AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 08050-156/3/2022.AV 2022-04-12 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 08050-156/62/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 08050-156/63/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 08050-156/64/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 08050-156/65/2018 AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 08050-156/67/2018 AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 08050-156/68/2018 AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 08050-156/69/2018 AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 08050-156/66/2018 AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 08050-156/2/2022.AV 2022-04-12 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 08050-156/70/2018 AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 08050-156/71/2018 AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 08050-156/72/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 08050-156/73/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 08050-156/74/2018 AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 08050-156/75/2018 AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 08050-156/76/2018 AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 08050-156/77/2018 AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 08050-156/10/2021.AV 2021-09-20 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 08050-156/11/2021.AV 2021-09-20 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 08050-156/12/2021.AV 2021-09-20 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 08050-156/1/2022.AV 2022-04-12 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 08050-156/78/2018 AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 08050-156/79/2018 AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 08050-156/80/2018 AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 08050-156/81/2018 AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 08050-156/82/2018 AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 08050-156/83/2018 AV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 08050-156/5/2020.AV 2020-06-16 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 08050-156/6/2020.AV 2020-06-16 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
08050-156/4/2022.AV 2022-04-12 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 08050-156/84/2018 AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 08050-156/85/2018 AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 08050-156/2/2021.AV 2021-03-24 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 08050-156/86/2018 AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 08050-156/87/2018 AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 08050-156/88/2018 AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 08050-156/89/2018 AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 08050-156/136/2018.AV 2018-07-20 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 08050-156/137/2018.AV 2018-07-20 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 08050-156/90/2018 AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 08050-156/91/2018 AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08050-156/92/2018 AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 08050-156/93/2018 AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08050-156/96/2018 AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 08050-156/97/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08050-156/98/2018 AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08050-156/99/2018 AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 08050-156/100/2018 AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 08050-156/101/2018 AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 08050-156/102/2018 AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 08050-156/103/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 08050-156/104/2018 AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 08050-156/105/2018 AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 08050-156/106/2018 AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 08050-156/107/2018 AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 08050-156/108-1/2018 AV 2018-07-20 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 08050-156/109/2018 AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 08050-156/94/2018 AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 08050-156/95/2018 AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 08050-156/7/2020.AV 2020-09-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 08050-156/7/2021.AV 2021-04-26 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 08050-156/6/2021.AV 2021-04-26 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 08050-156/110/2018 AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 08050-156/111/2018 AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 08050-156/112/2018 AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 08050-156/113/2018 AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 08050-156/114/2018 AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 08050-156/115/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 08050-156/116/2018 AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 08050-156/117/2018 AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 08050-156/118/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 08050-156/119/2018 AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 08050-156/120/2018 AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 08050-156/121/2018 AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 08050-156/122/2018 AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 08050-156/123/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 08050-156/124/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 08050-156/125/2018 AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 08050-156/126/2018 AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 08050-156/127/2018 AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 08050-156/3/2019.AV 2019-08-27 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 08050-156/9/2021.AV 2021-09-20 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 08050-156/8/2022.AV 2022-05-10 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 08050-156/9/2022.AV 2022-05-10 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 08050-156/128/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 08050-156/129/2018 AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 08050-156/130/2018 AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 08050-156/131/2018 AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 08050-156/132/2018 AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 08050-156/133/2018 AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 08050-156/134/2018 AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 08050-156/135/2018 AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 08050-156/1-1/2019.AV 2019-02-18 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 08050-156/138/2018.AV 2018-07-20 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 08050-156/2/2019.AV 2019-08-27 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 08050-156/1/2020.AV 2020-01-30 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 08050-156/1/2021.AV 2021-03-24 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 08050-156/13/2021.AV 2021-11-15 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 08050-156/8/2021.AV 2021-09-20 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 08050-156/2-1/2020.AV 2020-03-24 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 08050-156/3/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 08050-156/4/2020.AV 2020-05-13 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
08050-156/8/2020.AV 2020-11-17 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 08050-156/9/2020.AV 2020-11-17 Összes