Adatvédelmi nyilvántartás

Szentendrei Rendőrkapitányság

2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 13090-156/118/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13090-156/119/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 13090-156/120/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13090-156/121/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13090-156/122/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13090-156/123/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13090-156/124/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13090-156/125/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13090-156/126/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13090-156/127/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13090-156/129/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13090-156/130/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13090-156/131/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13090-156/132/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13090-156/133/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 13090-156/134/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13090-156/135/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13090-156/136/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13090-156/137/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13090-156/128/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13090-156/100/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13090-156/101/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13090-156/102/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13090-156/103/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13090-156/104/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13090-156/105/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13090-156/106/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13090-156/107/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 13090-156/108/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 13090-156/109/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13090-156/110/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 13090-156/111/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13090-156/112/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13090-156/113/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13090-156/114/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13090-156/115/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13090-156/116/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13090-156/117/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13090-156/153/2018.AV. 2022-04-20 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13090-156/154/2018.AV. 2022-04-20 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13090-156/155/2018.AV 2022-04-20 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13090-156/67/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13090-156/68/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13090-156/69/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13090-156/70/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13090-156/71/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13090-156/72/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13090-156/73/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13090-156/74/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13090-156/75/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13090-156/76/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 13090-156/77/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13090-156/78/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13090-156/79/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13090-156/80/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13090-156/81/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13090-156/82/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13090-156/84/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13090-156/85/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13090-156/86/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13090-156/87/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13090-156/88/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13090-156/89/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13090-156/90/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 13090-156/91/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13090-156/92/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13090-156/93/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13090-156/94/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13090-156/95/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13090-156/96/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13090-156/83/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szentendre 13090-156/97/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tahitótfalu 13090-156/98/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Budakalász 13090-156/99/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13090-156/63/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13090-156/64/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13090-156/65/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13090-156/66/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13090-156/152/2018.AV. 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13090-156/8/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 13090-156/9/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13090-156/10/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13090-156/11/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13090-156/12/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13090-156/14/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13090-156/15/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13090-156/16/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13090-156/13/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13090-156/151/2018.AV. 2022-03-30 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 13090-156/2/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13090-156/3/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13090-156/4/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13090-156/5/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13090-156/6/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13090-156/7/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13090-156/17/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13090-156/18/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13090-156/19/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13090-156/18/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13090-156/19/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13090-156/20/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13090-156/21/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 13090-156/22/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13090-156/23/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13090-156/24/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13090-156/25/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13090-156/26/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13090-156/27/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13090-156/28/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13090-156/29/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13090-156/30/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13090-156/31/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13090-156/32/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13090-156/33/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13090-156/34/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13090-156/35/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13090-156/36/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13090-156/37/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13090-156/38/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13090-156/39/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13090-156/40/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13090-156/41/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13090-156/42/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13090-156/43/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13090-156/44/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13090-156/45/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13090-156/46/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13090-156/139/2018.AV 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13090-156/156/2018.AV. 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13090-156/157/2018.AV. 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13090-156/47/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13090-156/48/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13090-156/49/2018.RAV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13090-156/50/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13090-156/51/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13090-156/52/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13090-156/53/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13090-156/54/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13090-156/56/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13090-156/57/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13090-156/58/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13090-156/59/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13090-156/60/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13090-156/61/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13090-156/62/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13090-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13090-156/140/2018.AV 2019-08-07 Összes