Adatvédelmi nyilvántartás

Vásárosnamény Rendőrkapitányság

4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 7-11.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 15070-156/1/2018/AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 15070-156/2/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15070-156/3/2018/AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 15070-156/4/2018/AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15070-156/5/2018/AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15070-156/6/2018/AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15070-156/7/2018/AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15070-156/8/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 15070-156/10/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 15070-156/11/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15070-156/12/2018/AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15070-156/13/2018/AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15070-156/14/2018/AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15070-156/15/2018/AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15070-156/16/2018/AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15070-156/17/2018/AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15070-156/18/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15070-156/9/2018/AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15070-156/19/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 15070-156/20/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15070-156/21/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15070-156/22/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15070-156/23/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15070-156/24/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 15070-156/25/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15070-156/26/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15070-156/27/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15070-156/28/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 15070-156/29/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15070-156/30/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 15070-156/2/2021.AV. 2021-03-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 15070-156/31/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 15070-156/32/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15070-156/33/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 15070-156/34/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 15070-156/35/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15070-156/36/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15070-156/37/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 15070-156/38/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 15070-156/39/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15070-156/40/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15070-156/41/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15070-156/42/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15070-156/43/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 15070-156/44/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15070-156/45/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15070-156/46/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15070-156/47/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15070-156/48/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15070-156/49/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 15070-156/50/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15070-156/51/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15070-156/52/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 15070-156/53/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15070-156/54/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15070-156/55/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15070-156/56/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 15070-156/2/2022.AV. Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15070-156/57/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 15070-156/58/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 15070-156/60/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 15070-156/59/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 15070-156/1/2022.AV. Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 15070-156/61/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 15070-156/62/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15070-156/63/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15070-156/64/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 15070-156/65/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15070-156/5/2021.AV. 2021-09-15 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 15070-156/66/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15070-156/67/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15070-156/68/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 15070-156/1/2021.AV. 2021-03-19 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 15070-156/69/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15070-156/70/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 15070-156/71/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 15070-156/72/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15070-156/73/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 15070-156/74/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15070-156/77/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 15070-156/78/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15070-156/79/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15070-156/80/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 15070-156/81/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 15070-156/82/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 15070-156/83/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 15070-156/84/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 15070-156/85/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 15070-156/86/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 15070-156/87/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 15070-156/88/2018/AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 15070-156/89/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 15070-156/75/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 15070-156/76/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 15070-156/90/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 15070-156/91/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15070-156/92/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 15070-156/93/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 15070-156/94/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 15070-156/95/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 15070-156/96/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15070-156/97/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 15070-156/98/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 15070-156/99/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 15070-156/100/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15070-156/101/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 15070-156/102/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15070-156/103/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 15070-156/104/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 15070-156/105/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15070-156/106/2018/AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 15070-156/107/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 15070-156/108/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15070-156/109/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 15070-156/110/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15070-156/111/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15070-156/112/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 15070-156/113/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 15070-156/114/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 15070-156/115/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 15070-156/116/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15070-156/117/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15070-156/118/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 15070-156/119/2018/AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 15070-156/120/2018/AV. 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15070-156/1/2019.AV. 2019-10-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15070-156/3/2021.AV. 2021-03-19 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 15070-156/4/2021.AV. 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 15070-156/6/2021.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 15070-156/136/2019.AV. Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
15070-156/137/2019.AV. Összes