Adatvédelmi nyilvántartás

X. kerületi Rendőrkapitányság

1102 Budapest, Harmat u. 6-8.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01100/156/1/2019.AV 2019-01-30 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01100-156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01100-156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01100-156/107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01100-156/108/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01100-156/109/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01100-156/110/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01100-156/111/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01100-156/112/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01100-156/113/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 01100-156/114/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 01100-156/115/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01100-156/116/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01100-156/117/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01100-156/118/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 01100-156/119/2018. AV 2018-07-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01100-156/2/2019. AV 2019-08-14 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01100-156/3/2021.AV 2021-03-15 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01100-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01100-156/1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01100-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01100-156/3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01100-156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01100-156/5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01100-156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01100-156/7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 01100-156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01100-156/9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01100-156/10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01100-156/11/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01100-156/12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01100-156/13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01100-156/14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 01100-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01100-156/1/2020. AV 2020-01-22 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01100-156/16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01100-156/17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 01100-156/18/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 01100-156/19/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 01100-156/20/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01100-156/21/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01100-156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01100-156/23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01100-156/24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01100-156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01100-156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 01100-156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01100-156/29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 01100-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01100-156/2/2021.AV 2021-03-15 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01100-156/2/2022.AV 2022-04-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01100/156/5/2022.AV 2022-05-30 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01100-156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01100-156/31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 01100-156/32/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01100-156/33/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01100-156/34/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01100-156/35/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01100-156/36/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01100-156/37/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01100-156/38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01100-156/39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01100-156/40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01100-156/41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01100-156/42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01100-156/43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01100-156/44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01100-156/45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01100-156/46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01100-156/47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01100-156/48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01100-156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01100-156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01100-156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01100-156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01100-156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01100-156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 01100-156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01100-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01100-156/1/2022.AV 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 01100-156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 01100-156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 01100-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01100-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01100-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01100-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01100-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01100-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01100-156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01100-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01100-156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01100-156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01100-156/1/2021.AV 2021-03-15 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01100-156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01100-156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01100-156/7/2020.AV 2020-10-23 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01100-156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01100-156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01100-156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01100-156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01100-156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01100-156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01100-156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01100-156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01100-156/80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01100-156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01100-156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01100-156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01100-156/84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01100-156/85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 01100-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 01100-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01100-156/5/2020.AV 2020-10-23 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01100-156/6/2020.AV 2020-10-23 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01100-156/89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 01100-156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 01100-156/91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01100-156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01100-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01100-156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01100-156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 01100-156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 01100-156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 01100-156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 01100-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01100-156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01100-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01100-156/102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 01100-156/103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 01100-156/104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 01100-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01100-156/3/2022.AV 2022-05-06 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01100-156/4/2022.AV 2022-05-06 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01100-156/2/2020.AV 2020-03-27 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01100-156/3/2020.AV 2020-03-27 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01100-156/3/2020.AV 2020-03-25 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01100-156/4/2020.AV 2020-05-20 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01100-156/8/2020.AV 2020-11-25 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01100-156/9/2020.AV 2020-11-25 Összes